Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieka amatā ievēl Aldi Laviņu

28.10.2020.

Šodien, 28. oktobrī, Satversmes tiesas sēdē notika Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieka vēlēšanas. Par Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieku tiesneši no sava vidus vienbalsīgi uz trim gadiem ievēlēja Satversmes tiesas tiesnesi Aldi Laviņu.

Satversmes tiesas tiesneši. No kreisās: Aldis Laviņš, Jānis Neimanis, Artūrs Kučs, Gunārs Kusiņš, Sanita Osipova. Foto: Satversmes tiesa.

Aldis Laviņš Satversmes tiesas tiesneša amatā ir kopš 2014. gada 25. aprīļa. No 2014. gada 6. maija līdz 2017. gada 6. maijam bijis Satversmes tiesas priekšsēdētājs.

Informācija par Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieku Aldi Laviņu pieejama šeit.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks palīdz Satversmes tiesas priekšsēdētājam pildīt amata pienākumus un aizstāj Satversmes tiesas priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš. Foto: Satversmes tiesa.

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieka vēlēšanas notika attālināti video konferences režīmā. Aizklātā balsošana tika organizēta, izmantojot elektronisko balsošanas sistēmu.

Tiesas sēdes video ieraksts pieejams šeit:

Vēlēšanu process

Vēlēšanas notiek atklātā tiesas sēdē. Tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātus izvirza sēdes laikā. Ikviens kandidāts paziņo, vai viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku uz trim gadiem no sava vidus ievēlē Satversmes tiesas tiesneši, aizklāti balsojot, ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

Atbilstoši Satversmes tiesas likumam, ja izvirzīti vairāki tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāti un pirmajā vēlēšanu kārtā neviens no viņiem neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, par visiem kandidātiem balso otrreiz. Ja arī tad neviens netiek ievēlēts, vēlēšanas turpina, katrā turpmākajā vēlēšanu kārtā izslēdzot to kandidātu, kurš iepriekšējā kārtā ieguvis vismazāk balsu, – tik ilgi, līdz viens no kandidātiem iegūst nepieciešamo balsu skaitu.

Ja vēlēšanu pēdējā kārtā netiek iegūts nepieciešamais balsu skaits vai ja izvirzīts tikai viens attiecīgā amata kandidāts un viņš neiegūst ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, kandidātu izvirzīšana sākas no jauna. Par kandidātiem var atkārtoti izvirzīt arī tiesnešus, kuri bija izvirzīti iepriekšējās vēlēšanu kārtās un neieguva nepieciešamo balsu skaitu.