Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece starptautiskā konferencē runās par tiesnešu finansiālo drošību varas dalīšanas principa kontekstā

12.07.2018.

No 12. līdz 13. jūlijam Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesneša palīgs Andris Pumpišs piedalīsies starptautiskā konferencē “Konstitucionālās tiesas kā demokrātiskas sabiedrības garantija”, kas tiek rīkota par godu Andoras Konstitucionālās tiesas 25. gadadienai. Sanita Osipova konferencē sniegs priekšlasījumu par tiesnešu finansiālo drošību varas dalīšanas principa kontekstā.

Konferenci atklās Andoras Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Isidrs Molas Batllori (Isidre Molas Batllori) un Andoras parlamenta priekšsēdētājs Visenss Mateu Zamora (Vicenç Mateu Zamora), savukārt ar konferences ievadreferātu uzstāsies Andoras Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Dominiks Ruso (Dominique Rousseau).

Konferences ietvaros plānotas sešas paneļdiskusijas. Pirmajā dienā tiks runāts par konstitucionālo tiesu kompetenci kā demokrātijas, varas dalīšanas un pamattiesību garantu. Konferences dalībnieki apspriedīs, kā konstitucionālās tiesas ar saviem nolēmumiem garantē varas dalīšanu principa ievērošanu, stiprinot triju valsts varu līdzsvara un atsvara sistēmu.

Konferences otrajā dienā konferences dalībnieki dalīsies ar viedokļiem par konstitucionālās tiesas neatkarības aizsardzību, proti, par attiecīgo valstu konstitucionālo tiesu darbības regulējumā paredzētajām pašas konstitucionālās tiesas un tās tiesneša neatkarības garantijām. Diskusijās tiks apspriesta arī lietu izskatīšanas kārtība konstitucionālajās tiesās, kā arī nolēmumu pieņemšanas process un to pamatošanā izmantojamā metodoloģija.

Konferenci apmeklēs konstitucionālo jurisdikciju pārstāvji no vairāk nekā 30 valstīm, kā arī aicinātie viesi no Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija).

Konferences dalībnieku kopfoto. Foto: Andoras Konstitucionālā tiesa.