Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova viesojas pamatskolā “Rīdze’’

26.04.2019.

Šodien, 26. aprīlī, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova apmeklēja pamatskolu “Rīdze” un tikās ar 9. klašu skolēniem, kuriem sniedza priekšlasījumu par Latvijas Republikas Satversmi un Satversmes tiesu.

Sanita Osipova skolēniem sniedza detalizētu ieskatu, kāda ir Latvijas tiesību sistēma, un skaidroja, kāpēc sabiedrībai vajadzīga valsts un tiesības. Sanita Osipova valsti salīdzināja nācijas kopīgām mājām, Viņa uzsvēra, ka šajā “mājā” katram ir savi pienākumi un atbildība gan pret sevi, gan saviem kaimiņiem. Runājot par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme), viņa uzsvēra, ka tā ir pamatlikums, kas regulē šīs “mājas” iekšējo kārtību, un ikvienam gan personai, gan valsts institūcijām šī kārtība ir jāievēro.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova sniedz priekšlasījumu pamatskolā “Rīdze”. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

Turpinot savu priekšlasījumu, Sanita Osipova aicināja skolēnus ievērot pienākumus un gudri aizstāvēt savas tiesības. Viņa ieteica problēmsituācijas risināt visupirms sarunu ceļā, tad ja nepieciešams, iesaistīt atbildīgajās institūcijas. Skolēniem tika skaidrota valsts orgānu loma valstī, uzmanību akcentējot uz Satversmes tiesas kompetenci. Tika skaidrots, kā persona var aizstāvēt savas tiesības Satversmes tiesā.

Priekšlasījuma noslēgumā Sanita Osipova skolēniem stāstīja, par tiem izaicinājumiem, kas sagaida nākamās paaudzes juristus,, lai nodrošinātu cilvēka pamattiesību aizsardzību tehnoloģiju straujas attīstības laikmetā.

Sanita Osipova pamatskolā “Rīdze” viesojās Satversmes tiesas skolu projekta iniciatīvas ietvaros, kas tika aizsākts Satversmes tiesas 20. gadadienas gadā. Paldies pamatskolai “Rīdze” par sirsnīgo uzņemšanu!