Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova uzstājas starptautiskā simpozijā ar priekšlasījumu par Satversmes tiesas judikatūru ģimenes tiesībās

20.07.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova laikā no 19. jūlija līdz 20. jūlijam piedalās starptautiskā simpozijā Belostokas Universitātes Juridiskajā fakultātē, Polijā. Simpozija tēma “Juridiskais atbalsts ģimenes tiesībās: par maz vai par daudz”. Sanita Osipova atklāja simpoziju ar galveno priekšlasījumu, kurā viņa runāja par Satversmes tiesas judikatūru lietās, kas skar ģimenes tiesības.

Sanita Osipova priekšlasījumā aplūkoja Latvijas vēsturisko pieredzi, kas mainīgās tiesiskās vides ietekmē sekmējusi dzimumu sociālo lomu un dzimumu savstarpējo attiecību modeļu izmaiņas. Priekšlasījumā tika runāts arī par Satversmes tiesas kā konstitucionālās tiesas lomu ģimenes tiesisko attiecību regulācijā, pievēršot uzmanību Satversmes ievadā definētajām ģimenes vērtībām un Satversmē ietvertajām normām, kas aizsargā personas tiesības uz ģimenes dzīvi.

Simpozija dalībniekus Sanita Osipova informēja par Satversmes tiesas judikatūra ģimenes tiesību jautājumus, akcentējot lietu par ārpus laulības dzimuša bērna tiesībām un paternitātes atzīšanu (lietas Nr. 2004-02-0106), kā arī lietu par rīcībnespējīgu personu tiesībām uz privāto dzīvi, tostarp tiesībām dibināt ģimeni (lietas Nr. 2010-38-01). Priekšlasījuma noslēgumā Sanita Osipova uzsvēra, ka Satversmes tiesa ar saviem nolēmumiem lietās, kas skar ģimenes tiesības, veicinājusi Satversmē noteikto ģimenes tiesību izpratni un stiprinājusi liberālas vērtības Latvijas sabiedrībā.

Simpoziju organizē Starptautiskā akadēmija ar ģimenes jautājumiem saistītās judikatūras pētījumiem (International Academy for the study of the Jurisprudence of the Family).

Sanitas Osipovas priekšlasījums par Satversmes tiesas judikatūru izspriežot lietas, kas skar ģimenes tiesības pieejams šeit.