Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles intervija vietnē www.lvportals.lv (21.02.2018.)

21.02.2018.

Šodien, 21. februārī, Latvijas Vēstneša portālā publicēta intervija ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja intervijā uzsvērusi, ka kopumā ir vērojams būtisks progress sabiedrības izpratnē par to, kādai jābūt tiesiskai valstij. Par to liecina arī Satversmes tiesā saņemtie pieteikumi, kuri norāda uz cita sarežģītības līmeņa juridiskajiem jautājumiem. Viņa uzvēra, ka Satversmes tiesas darbu daudzos aspektos tas padara inovatīvu. Rodas arvien jauni tiesisko attiecību veidi, kas prasa jaunus tiesiskus risinājumus, tādi ir, piemēram, daudzi ar informācijas tehnoloģijām saistīti jautājumi

Ineta Ziemele uzsvēra, ka, regulējot arvien sarežģītākus juridiskus jautājumus, likumdevējam vienlaikus ir jāspēj izveidot pēc iespējas vienkāršus un saprotamus likumus. Viņa uzsvēra, ka tiesiskā valstī ir īpaši svarīgi nodrošināt likumdošanas procesa caurskatāmību un tiesību normu skaidrību, vienlaikus mazinot normu skaitu.

Jautāta par to, kā viņa skaidro to, ka kopumā no visiem 2017. gadā Satversmes tiesā iesniegtajiem 390 pieteikumiem gandrīz puse noraidīti kā acīmredzami nepiekritīgi izskatīšanai, I. Ziemele uzsvēra, ka vēršanās Satversmes tiesā būtu uztverama kā galējais līdzeklis konkrētu juridisku problēmu risināšanai. Nevarot būt tā, ka cilvēkam kaut kas nepatīk un tāpēc viņš vēršas tiesā, lai gan precīzi nevar savu problēmu formulēt. Katram cilvēkam pašam ir jāuzņemas atbildība un iniciatīva par savu situāciju un problēmas formulēšanu, pirms vērsties Satversmes tiesā. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka šī gada sākumā ir izstrādāti ieteikumi konstitucionālās sūdzības sagatavošanai un iesniegšanai Satversmes tiesā, un tie ir pieejami Satversmes tiesas mājaslapā (šeit).

Pilns intervijas teksts ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli pieejams šeit.

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2017. gadā pieejams šeit.

Video: LV portāls.