Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu turpina veikt Uldis Ķinis

09.03.2017.

Šodien, 9. martā, notika Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi tika ievēlēts līdzšinējais Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā Uldis Ķinis ir ievēlēts trešo reizi. Šī amata pienākumus Satversmes tiesas tiesnesis Uldis Ķinis ir pildījis no 2007. gada 1. februāra līdz 2008. gada 9. martam, atkārtoti par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts 2014. gada 5. martā un šobrīd turpinās šo pienākumu izpildi.

Uldis Ķinis Satversmes tiesas tiesneša amatā ir stājies 2007. gada 5. janvārī. Līdz darbam Satversmes tiesā viņš ir bijis tiesnesis un tiesas priekšsēdētājs Kuldīgas rajona tiesā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēl no Satversmes tiesas tiesnešu vidus, aizklāti balsojot. Izvirzītajam kandidātam ir jāsaņem absolūtais balsu vairākums. Priekšsēdētāja vietnieks palīdz tiesas priekšsēdētājam viņa amata pienākumu pildīšanā, kā arī aizstāj priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. No kreisās: I. Ziemele, D. Rezevska, S. Osipova, A. Laviņš, U. Ķinis, G. Kusiņš, K. Balodis Foto: K. Strazda

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.
No kreisās: I. Ziemele, D. Rezevska, S. Osipova, A. Laviņš, U. Ķinis, G. Kusiņš, K. Balodis.
Foto: K. Strazda