Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā ievēlēta Sanita Osipova

16.05.2017.

Šodien, 16. maijā, Satversmes tiesa pēc pagājušajā nedēļā izsludinātā pārtraukuma tiesas sēdē turpināja Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Par Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles vietnieci ar balsu vairākumu uz trim gadiem tika ievēlēta Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova.

Sanita Osipova ir Satversmes tiesas tiesnese kopš 2011. gada 17. augusta, šobrīd ir tiesnese ar visilgāko darba stāžu Satversmes tiesā. Sanita Osipova ir tiesību zinātņu doktore un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore. Bijusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītāja. Kā viesprofesore un vieszinātniece strādājusi arī Minsteres Vestfāles Vilhelma universitātē.

Sanita Osipova ir vairāk nekā astoņdesmit publikāciju autore par tiesību teorijas un vēstures, kā arī tiesību socioloģijas jautājumiem. Publikācijas izdotas ne tikai latviešu, angļu, krievu, bet arī vācu, lietuviešu un franču valodās. Viņa ir vadījusi dažādus tiesību zinātnes projektus, piedalījusies ar referātiem starptautiska un vietēja mēroga zinātniskajās konferencēs, kā arī veikusi plašu zinātnisko darbību. Sanita Osipova bijusi autore un līdzautore vairāku zinātnisko rakstu un mācību grāmatu sagatavošanā.

2008. gadā Sanitai Osipovai piešķirts Latvijas Universitātes rektora atzinības raksts par ieguldījumu tiesību zinātnē un jauno studentu paaudzes sagatavošanā, savukārt 2010. gadā viņa apbalvota ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi. 2014. gadā Sanita Osipova saņēmusi Latvijas Republikas Tieslietu ministra pateicības rakstu par ieguldījumu tiesu iekārtas un tiesībpolitikas veidošanā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks līdz 2017. gada 31. martam bija Uldis Ķinis. 2017. gada 31. martā izbeidzās Ulda Ķiņa Satversmes tiesas tiesneša pilnvaras.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova. Foto: K.Strazda

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece S.Osipova.
Foto: K.Strazda.