Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina piedalās Eiropas Savienības konstitucionālo tiesu konferencē Briselē

07.10.2022.
Šodien, 7. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina piedalījās  Eiropas Komisijas organizētā Eiropas Savienības konstitucionālo tiesu konferencē Briselē. Konferencē risinājās diskusijas par likuma varas aizsardzību Eiropas Savienībā un sadarbību starp Eiropas Savienības konstitucionālajām tiesām.
“Likuma vara ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Tā ir arī priekšnoteikums visu pārējo Eiropas Savienības pamatvērtību, tostarp pamattiesību un demokrātijas, aizsardzībai. Tās saturu nosaka Eiropas Savienības Tiesas un dalībvalstu tiesu judikatūra. Likuma varas kodols ir efektīva tiesiskā aizsardzība, kas prasa valstu tiesu sistēmu neatkarību, kvalitāti un efektivitāti,” akcentēja Irēna Kucina.