Satversmes tiesas priekšsēdētāja turpina darbu Satversmes tiesā līdz svinīgā solījuma došanai Eiropas Savienības Tiesā

04.09.2020.

Piektdien, 4. septembrī, Satversmes tiesā notika preses konferencē, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova sniedza informāciju, kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Padomes lēmums, ar kuru Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) pamatsastāvā ir iecelta tiesnese no Latvijas, attiecas un skar Satversmes tiesu.

Ineta Ziemele apstiprināja, ka viņa ir iecelta EST tieneša amatā. Skaidrojot, kā šis fakts ietekmē Satversmes tiesas tiesneša mandātu, viņa vērsa uzmanību, ka Satversmes tiesas priekšsēdētājas amata pienākumus viņa turpinās veikt līdz brīdim, kad būs zināms un noliks datums tiesneša svinīgā solījuma došanai EST. Tāpat kā citās tiesu varas institūcijās jaunais tiesnesis amata pilnvaras var sākt pildīt tikai pēc svinīgā solījuma došanas. Šobrīd šis datums nav zināms, turklāt joprojām nav saņemts oficiāls lēmums no ES Padomes. Tiklīdz būs zināma jauna informācija, Satversmes tiesa par to informēs.

Tā kā Ineta Ziemele ir Saeimas virzīts Satversmes tiesas tiesnesis, tad Saeimai šobrīd ir jāuzsāk jauna Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāta atlases process. Ineta Ziemele atzina, ka Satversmes tiesā ir daudz ierosināto lietu, tāpēc operatīva jauna tiesneša izvirzīšana un apstiprināšana ir ļoti svarīga.

Runājot par Satversmes tiesas vadību un darba turpinātību, Sanita Osipova uzsvēra, ka uztraukumam nav pamata, jo atbilstoši Satversmes tiesas likumam tiesas priekšsēdētaja vietnieks vajadzības gadījumā stājas priekšsēdētāja vietā un veic priekšsēdētāja amata pienākumus.

Video no preses konferences pieejams šeit:

Par EST

EST ir augstākā tiesu institūcija ES, kas atrodas Luksemburgā. EST uzdevums ir nodrošina ES tiesību aktu piemērošanu un vienādu interpretāciju visās ES dalībvalstīs. Tiesā darbojas viens tiesnesis no katras dalībvalsts.

Tiesas sastāvā ir 27 tiesneši un 11 ģenerāladvokāti. Tiesnešus un ģenerāladvokātus amatā ieceļ dalībvalstu valdības, savstarpēji vienojoties, pēc apspriešanās ar komiteju, kurai ir jāsniedz atzinums par attiecīgajam amatam izvirzīto kandidātu piemērotību. Tiesnešus un ģenerāladvokātus amatā ieceļ uz sešiem gadiem un viņu pilnvaru termiņu var atjaunot. Viņus izraugās no tādu personu vidus, kuru neatkarība nav apšaubāma un kuri atbilst prasībām, kādas attiecīgās dalībvalstis izvirza augstākajiem tiesnešu amatiem, vai kuru kompetence ir vispāratzīta.

Lasīt vairāk: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_lv un https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/lv/