Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova priekšlasījumā runā par dzimumu līdztiesību

25.05.2021.

Piektdien, 21. maijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova sniedza priekšlasījumu “Dzimumu līdztiesība: problēma vai risinājums” par sieviešu tiesību attīstību un aktuālajiem jautājumiem dzimumu līdztiesības jomā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja akcentēja, ka ideja par līdztiesību balstās uz cilvēka cieņas konceptu, kas valstij pieprasa ievērot cilvēka brīvību, tiesības uz pašnoteikšanos un aizsargāt cilvēkus no diskriminācijas. Cilvēka cieņas aizsardzība ir jāliek pamatā visai tiesību sistēmai, jo to nosaka Latvijas Republikas Satversme, Eiropas Savienības tiesības un Latvijai saistošās starptautiskās tiesības, uzsvēra Sanita Osipova.

Sanita Osipova rosināja domāt par sieviešu tiesību izpratni. Viņa akcentēja divus risinājumus: sieviešu pilnīgu līdztiesību, kas paredz to, ka likumos netiek pieminēts personas dzimums, jo visām personām pienākas vienādas tiesības, un papildus aizsardzību sievietēm, lai izlīdzinātu vēsturisko netaisnību un mainītu sabiedrības attieksmi.

“Dzimumu līdztiesība nozīmē ne tikai to, ka abi dzimumi ir līdztiesīgi. Dzimumu līdztiesība nozīmē, ka sabiedrībā sievietes un vīrieši uzņemas tos pašus pienākumus, ciktāl fizioloģiski tas ir iespējams, kā arī visu atbildību, tostarp par ģimenes dzīvi,” akcentēja Satversmes tiesas priekšsēdētāja.

Sanita Osipova citstarp uzsvēra sieviešu lomu Satversmes sapulcē, veidojot Latvijas tiesību sistēmu, valsts konstitūciju un pieņemot likumus. Viņa atzīmēja, ka latviešu sievietes vēlējās iegūt politisko līdztiesību, lai ar tās palīdzību sekmētu civilo līdztiesību, sevišķi ģimenes tiesībās, lai sieva kļūtu līdztiesīga vīram un saņemtu gan vīra, gan sabiedrības cieņu.

Priekšlasījuma ieraksts pieejams šeit:

Par priekšlasījumu

Priekšlasījums sniegts Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Nozaru literatūras centra rīkotā pasākuma “Dzimumu līdztiesība laikmeta griežos” ietvaros. Pasākums rīkots, lai veicinātu sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem vēsturiskā aspektā un mūsdienās.

Detalizēta informācija par pasākumu pieejama šeit.