Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova ES forumā akcentē tiesības uz cilvēka cieņu visām sabiedrības grupām

23.04.2021.

Šodien, 23. aprīlī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova piedalījās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) informācijas sniedzēju forumā “Atveseļošana un noturība”. Viņa sniedza priekšlasījumu par cilvēka cieņu iekļaujošā sabiedrībā un sociālo taisnīgumu, sevišķi akcentējot nepieciešamību sabiedrībā iekļaut vēsturiski stigmatizētas grupas.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja uzsvēra, ka sabiedrības izpratne par cilvēka cieņu un sociālo taisnīgumu ir izšķiroša, lai pastāvētu demokrātiska tiesiska valsts. Viņa norādīja, ka cilvēka cieņa ir ikvienam cilvēkam piemītoša beznosacījuma vērtība, kas valstij izvirza divas tiesiski saistošas prasības: respektēt personas brīvību un garantēt līdztiesību, nepieļaujot diskrimināciju.

“Jo vairāk Latvijā tiek nostiprināta demokrātija un tiesiskums, jo aktuālāka kļūst cilvēka cieņas aizsardzība. Cilvēka cieņas aizsardzība ir jāliek pamatā visai tiesību sistēmai, jo to nosaka gan Satversme, gan caur Satversmi mums saistošās Eiropas Savienības tiesības, gan Latvijai saistošās starptautiskās tiesības,” akcentēja Sanita Osipova.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vērsa uzmanību, ka cilvēka cieņa pieprasa, lai sociālais taisnīgums sasniegtu ikvienu personu, bet atsevišķu sabiedrības grupu stigmatizācija to liedz. Viņa atzīmēja, ka Satversmes tiesas pēdējās desmitgades judikatūrā no cilvēka cieņas un vienlīdzības kritērija aspekta iezīmējas īpaši stigmatizēta sociālā grupa – sodītās personas. Sanita Osipova norādīja, ka arī sodītām personām ir tiesības uz cieņu un šo personu pamattiesību ierobežojumiem jābūt pamatotiem, jo cilvēka cieņai atbilstošs soda izciešanas mērķis ir resocializācija un taisnīguma atjaunošana.

Priekšlasījumā Sanita Osipova secināja, ka cilvēka cieņa un iekļaujoša sabiedrība ir gan sabiedrības vērtība, gan kopīgs tās darbs.

“Aicinu ikvienu aktīvi aizstāvēt savu un līdzpilsoņu cieņu un tiesības ikdienā. Mums pašiem ar aktīvu rīcību ir jāveido sabiedrībā valdošais klimats, nosakot, kas ir mūsu pamatvērtības, nosakot, vai mēs vēlamies dzīvot “cilvēka cieņas valstī” un iekļaujošā sabiedrībā, kur ikviena persona ir vienlīdzvērtīga,” teica Satversmes tiesas priekšsēdētāja.

Pasākuma video ieraksts pieejams šeit.

Par ES informācijas sniedzēju forumu

ES informācijas sniedzēju forumu “Atveseļošana un noturība” organizēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Eiropas Parlamenta birojs Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar biedrību Eiropas Kustība Latvijā.

Kopš 2008. gada forums notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī Rīgā.

Informācija par forumu pieejama šeit.