Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele viesojas Ķīnas Tautas Republikas Augstākajā tiesā

16.07.2018.

Trešdien, 11. jūlijā, Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsētā Pekinā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Ķīnas Tautas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāju Zhou Qiang. Tikšanās laikā puses pārrunāja tiesu sistēmas reformas Ķīnā un Satversmes tiesas kompetenci pamattiesību aizsardzībā un varas dalīšanas strīdos. Priekšsēdētājs Zhou Qiang interesējās par Satversmes tiesas komunikāciju ar sabiedrību, tās stratēģiju un formām.

Ķīnas Tautas Republikas Augstāko tiesu izveidoja 1949. gada 22. oktobrī un tā atrodas Pekinā. Tā ir pēdējās instances tiesa Ķīnā, kas pārrauga tiesvedības procesu un zemākās instance tiesas. Honkonga un Makao ir īpaši administratīvie rajoni, kuru tiesu sistēmas balstās uz citām tradīcijām un nav pakļautas Augstākajai tiesai. Savukārt, Nacionālā Tautas kongresa konstitūcijas un tiesību komiteja (National People’s Congress Constitution and Law Committee) ir atbildīga par konstitucionālo kontroli un Ķīnas konstitūcijas izpildi.

Interesants ir arī fakts, ka Ķīnā tiesu sistēmas un taisnības simbols nav sengrieķu mitoloģijas dieviete Temīda, kā tas ir Eiropā. Ķīnā taisnības simbols ir iedomu dzīvnieks saukts par Xie Zhi. Tas simbolizē godīgumu, patiesību, taisnību, kā arī spēku.

Foto pieejams šeit.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tiekas ar Ķīnas Tautas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāju Zhou Qiang. (Foto: Ķīnas Tautas Republikas Augstākā tiesa http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-106761.html)

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele Ķīnas tiesu sistēmas un taisnības simbola Xie Zhi priekšā. (Foto: Satversmes tiesas arhīvs)