Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tiekas ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni

04.09.2018.

Šodien, 4. septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.

Valsts prezidents atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas darbu, tās īstenoto komunikāciju ar sabiedrību un dialogu ar citiem valsts varas atzariem, kā arī īpaši akcentēja Satversmes tiesas autoritāti, izceļot tās nozīmīgo lomu tiesiskuma stiprināšanā Latvijā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Valsts prezidents pārrunāja aktuālos konstitucionālo tiesību jautājumus un apsprieda tieslietu nozares aktualitātes. Abas amatpersonas bija vienisprātis, ka jāturpina strādāt pie likumu kvalitātes uzlabošanas Latvijā.

Runājot par Satversmes tiesas spriedumiem, Valsts prezidents uzsvēra, ka svarīgi, lai Satversmes tiesas spriedumi tiek pildīti savlaicīgi un atbildīgās valsts varas institūcijas pieliktu visas pūles, lai novērstu tiesas konstatētos trūkumus un pilnveidotu normatīvos aktus. Satversmes tiesas priekšsēdētāja pievienojās Valsts prezidenta teiktajam un norādīja, ka Satversmes tiesas spriedumu savlaicīga izpilde ir nozīmīgs kritērijs Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā.

Tikšanās noslēgumā Satversmes tiesas priekšsēdētāja sniedza Valsts prezidentam ieskatu par Satversmes tiesas aktivitātēm, kuru mērķis ir veicināt tiesu dialogu un stiprināt tiesiskumu vienotas tiesiskās sistēmas ietvaros.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Foto: Valsts prezidenta kanceleja.