Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sveic jaunos tiesību zinātnes maģistrus

06.07.2017.

Šodien, 6. jūlijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalījās Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes tiesību zinātnes maģistru izlaidumā. Ineta Ziemele uzrunāja klātesošos un pieciem labākajiem absolventiem, kuri ieguvuši profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, pasniedza Satversmes tiesas jubilejas gadam par godu iznākušo grāmatu “Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī”.

Ineta Ziemele savā uzrunā uzsvēra: “Svarīgs ir katra Latvijas iedzīvotāja pienesums un tiesiskā nostāja, bet jo īpaši svarīgs demokrātiskā tiesiskā valstī ir jurista profesionālais un cilvēciskais pienesums. Es Jūs aicinu apzināties jurista lielo atbildību Latvijas kā tiesiskas valsts pilnveidošanā, un es Jums vēlu drosmi pilnībā un godīgi likt lietā iegūtās zināšanas. Jurista nostājai un ikdienas piemēram ir liels svars.”

Satversmes tiesas priekšsēdētāja I.Ziemele saka uzrunu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes maģistru izlaidumā. Foto: K.Strazda.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja I.Ziemele saka uzrunu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes tiesību zinātnes maģistru izlaidumā. Foto: K.Strazda.