Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sveic jaunos tiesību zinātnes bakalaurus

22.06.2018.

Šodien, 22. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalījās Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” izlaidumā un ar uzrunu sveica absolventus, kā arī visus klātesošos.

Ineta Ziemele savā uzrunā vērsa absolventu uzmanību uz jurista būtisko lomu un nozīmi sabiedrībā. Viņa teica: “Tiesības nosaka sabiedrības nākotni. Jūs kā juristi, interpretējot tiesības, katru dienu noteiksiet to, kāda būs sabiedrība nākotnē. Tieši tādēļ, mīļie jaunieši, es ceru, ka Jūs novērtējat to milzīgo atbildību, ko esat sev uzlikuši. Latvijai valsts attīstībā ir ļoti nepieciešami juristi, kas saprot savu centrālo lomu. Es ceru, ka Jūs ne tikai sabiedrībai veidosiet labas tiesības, tās piemērojot nacionālajā līmenī, bet es ceru, ka Jūs ienesīsiet arī Eiropas un starptautisko tiesisko domu Latvijā.”

Ineta Ziemele vēlēja absolventiem izdošanos gan ikdienas darbos, gan nākamajā mācību posmā un aicināja ikvienu absolventu pateikt paldies saviem vecākiem un atbalstītājiem, kā arī nosvinēt šo dienu.

Absolventus uzrunāja arī LU rektors Indriķis Muižnieks, tieslietu ministrs Dzinters Rasnačs, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, LU Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa un LU Juridiskās fakultātes docents Edvīns Danovskis.

Inetas Ziemeles uzrunas teksts pieejams šeit.

Foto no pasākuma pieejami šeit.

Foto: Ketija Strazda.

Foto: Ketija Strazda.