Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele starptautiskā konferencē runā par Covid 19 radītajiem izaicinājumiem cilvēktiesību jomā

18.09.2020.

Ceturtdien, 17. septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalījās Mikola Romera Universitātes (Mykolas Romeris University) rīkotajā tiešsaistes konferencē “Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai 70 gadi: izaicinājumi un perspektīvas”. Savā priekšlasījumā viņa runāja par COVID-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem Eiropas valstīm un dalījās pieredzē, kā Latvijas konstitucionālie orgāni nodrošināja darbības nepārtrauktību ārkārtējās situācijas laikā.

Runā Ineta Ziemele akcentēja sarežģīto situāciju, kad valstīm pandēmijas stāvoklī bija jānodrošina sabiedrības veselība, ierobežojot iedzīvotāju individuālo brīvību. Viņa uzsvēra, ka pandēmijas situācija bija nopietns pārbaudījums Eiropas kopīgajām vērtībām. Viņa stāstīja, kā Latvijā tika organizēta konstitucionālo orgānu vadītāju attālinātā kopsēdē, lai pārrunātu to darbības pamatprincipus valstī noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos. Valstī bija jānodrošina miers un stabilitāte, vienlaikus ievērojot Latvijas uzņemtās starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā.

Ineta Ziemele akcentēja Satversmes tiesas spēju pandēmijas laikā turpināt tiesas funkcijas attālināti, organizējot tiesas darbu tiešsaistes platformās. Pielāgošanās jaunajām metodēm nodrošināja tiesas darba nepārtrauktību. Latvijas sabiedrībai bija jābūt drošai, ka Satversmes tiesa turpina īstenot tiesu varu, neraugoties uz ārkārtējo situāciju. Tāpēc tiesa lēma tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos noturēt attālināti un raidīt tās tiešraidē tiesas Youtube kanālā.

Priekšlasījumā Ineta Ziemele vēstīja, ka ārkārtējās situācijas laikā Eiropā ne vienmēr bija novērojami vienoti standarti pieejai cilvēktiesību aizsardzībā. Tāpēc, Eiropas tiesu varām ir jāizdara secinājumi, jāstiprina spēja strādāt kopā, pielāgoties situācijai, nodrošinot efektīvu cilvēktiesību aizsardzību arī šādos apstākļos.

Konferences video ieraksts angļu valodā pieejams šeit (Inetas Ziemeles priekšlasījums no 3:08:00):