Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniegs priekšlasījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko tiesību komisijas 70. gadadienā

04.07.2018.

No 5. līdz 6. jūlijam Satversmes tiesas priekšsēdētāja, Rīgas Juridiskās augstskolas profesore Ineta Ziemele piedalīsies Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Starptautisko tiesību komisijas (turpmāk – Komisija) 70. gadadienas svinīgajā sanāksmē, kas norisināsies Komisijas ikgadējās sesijas laikā Ženēvā, Šveicē.

Šajā sanāksmē Ineta Ziemele vienā no paneļdiskusijām uzstāsies ar priekšlasījumu par Komisijas funkciju starptautisko tiesību attīstībā (“The function of the Commission: How much identifying existing law, how much proposing new law?”). Ineta Ziemele savā priekšlasījumā sniegs savu redzējumu par Komisijas turpmākā darba izaicinājumiem, ņemot vērā globalizācijas procesu ietekmi uz starptautisko tiesību veidošanos.

Godinot Komisijas 70. gadadienu, sanāksmē piedalīsies augstākās ANO amatpersonas, starptautisko tiesību speciālisti, tiesību zinātnieki un eksperti. Svinīgo sanāksmi atklās Komisijas priekšsēdētājs Eduardo Valensija-Ospina (Eduardo Valencia Ospina) un citi aicinātie viesi, savukārt centrālo priekšlasījumu sniegs ANO Starptautiskās tiesas priekšsēdētājs Abdulgavi Ahmeds Jusufs (Abdulqawi Ahmed Yusuf).

Diskusijas ietvaros dalībnieki piecās paneļdiskusijās apspriedīs gan Komisijas līdzšinējo ieguldījumu starptautisko tiesību kodifikācija un attīstībā, gan iezīmēs Komisijas darbības virzienus nākotnē.

Pirmajā panelī tiks apskatīti jautājumi par Komisijas līdzšinējo lomu un tās darbības ietekmi uz ANO dalībvalstu praksi, otrajā panelī tiks sniegti priekšlasījumi par Komisijas darba metodiku un komunikāciju. Trešajā panelī, kurā priekšlasījumu sniegs arī Ineta Ziemele, tiks diskutēts par Komisijas darba pielāgošanu mūsdienu starptautiskās sabiedrības vajadzībām. Ceturtajā – tiks runāts par starptautisko tiesību mainīgo dabu, turpmākajām attīstības tendencēm, savukārt piektajā – dalībnieki fokusēsies uz Komisijas nākotnes izaicinājumiem.

Visi sanāksmē izskanējušie priekšlasījumu tiks publicēti un izdoti vienotā izdevumā.

Sanāksmes programma [angļu valodā] pieejama šeit.
Video ieraksti no paneļdiskusijām būs pieejami ANO mājaslapā.

Par ANO un Starptautisko tiesību komisiju

ANO tika izveidota 1945. gadā, lai nodrošinātu starptautisko mieru un drošību, veicinātu valstu miermīlīgas attiecības, īstenotu starptautisko sadarbību un kalpotu par nāciju rīcības saskaņošanas centru. Šobrīd ANO ir 193 dalībvalstis. Latvija ir ANO dalībvalsts kopš 1991. gada 17. septembra.

Komisija ir ANO Ģenerālās asamblejas palīgstruktūra, kas izveidota 1947. gadā. Komisija strādā, lai veicinātu pakāpenisku starptautisko tiesību attīstību un kodifikāciju, tās uzdevums ir sagatavot starptautisko tiesību kodifikāciju projektus dažādās apakšnozarēs.

Komisija tiekas reizi gadā. To veido 34 augsti kvalificēti starptautisko tiesību eksperti, kurus uz pieciem gadiem ievēl ANO Ģenerālās asambleja un kuri darbojas kā individuālas personas, nevis kā savu valdību pārstāvji.

Pēdējo 70 gadu laikā Komisija ir devusi neaizvietojamu ieguldījumu starptautisko tiesību kodifikācijā, sākot no jūras tiesiskā režīma izstrādes līdz Starptautiskās krimināltiesas pamatu izveidei. Tās darbs citastarp ir radījis pamatu starptautiskajam konvencijām līgumu tiesību, diplomātisko un konsulāro tiesību jomās, kā arī Komisija ir autore būtiskajiem Valstu atbildības pantiem.

Detalizētāka informācija pieejama Komisijas mājaslapā: www.un.org/law/ilc.

Foto pieejams šeit.