Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz interviju TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” (22.05.2020.)

22.05.2020.

Šodien, 22. maijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza interviju TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”.

Intervijas sākumā Ineta Ziemele vērsa klausītāju uzmanību uz Satversmes tiesas īpašo lomu un tās vietu Latvijas konstitucionālajā iekārtā. Viņa norādīja uz vairākiem aktuāliem jautājumiem, kas jārisina, lai stiprinātu Satversmes tiesas neatkarību, tādējādi veicinot tiesas pārvaldības modeļa un tiesnešu statusa atbilstību labākajiem Eiropas konstitucionālo tiesu piemēriem.

Intervijas turpinājumā Ineta Ziemele skaidroja, kā Satversmes tiesa nodrošina tiesas darba nepārtrauktību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī  sniedza informāciju, kā pieaugusi pieteikuma iesniedzēju aktivitāte šajā laikā. Viņa uzsvēra, ka Satversmes tiesas darba apjoms ir dubultojies, un tās dienas kārtībā ir vairāki valstij nozīmīgi jautājumi. Tika vērsta uzmanība, ka visas tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos tiek raidītas tiešraidē un ir vērojamas Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas youtube kontā.

Ineta Ziemele runāja arī par galvenajiem secinājumiem, kas izriet no Satversmes tiesas pieņemtā sprieduma lietā Nr. 2019-17-05 par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas nolikuma darbība.

Viņa uzsvēra, ka pašvaldība ir instruments cilvēku tiesību un cieņas realizēšanai. Demokrātiskā tiesiskā valstī ir pašsaprotami, ka pašvaldība konsultējas ar saviem iedzīvotājiem, lai apzinātu iedzīvotāju nostāju dažādos jautājumos, ne tikai administratīvi teritoriālās reformas jomā, bet arī, lai, piemēram, apzinātu iedzīvotāju vēlmes sociālo pabalstu jautājumos, un atbilstoši rīkotos. Ineta Ziemele akcentēja, ka tiesiskums ir jāievēro visiem – gan ministrijām, gan pašvaldībām.

Intervijas pilnais ieraksts pieejams šeit: