Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele rīta ziņu raidījumam: Latvijā cilvēktiesību jomā evolūcija notiek

21.03.2018.

Šodien, 21. martā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza interviju LTV1 rīta ziņu raidījumā “Rīta Panorāma”.

Intervijas sākumā Inetai Ziemelei tika uzdots jautājums par Satversmes tiesas tiesvedībā esošo lietu Nr. 2017-17-01 par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru. Ineta Ziemele norādīja, ka tieši šobrīd Satversmes tiesā norit darbs pie sprieduma, kas tiks pasludināts 12. aprīlī. Viņa atzina, ka šī lieta ir viena no tām, kas ir vēsturiski mantota un tiešā veidā saistīta ar prettiesiskās padomju okupācijas sekām.

Vaicāta par likumdošanas kvalitāti, Ineta Ziemele uzsvēra, ka likumdošanas process būtu jāstiprina. Viņa norādīja, ka valsts vajadzībām un attīstībai ir pietiekams skaits zinošu un kompetentu cilvēku, tikai būtiski ir tas, kādā procesā, kādās formās un cik efektīvi šis cilvēku resurss tiek izmantots.

Intervijas turpinājumā Ineta Ziemele atbildēja uz jautājumiem, kas saistās ar Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2017-11-03 par piemaksām pedagogiem par profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. Viņa vērsa uzmanību, ka Satversmes tiesas spriedumā ir noteikts, ka pedagogiem ir tiesības turpināt saņemt piemaksu par kvalitātes pakāpi.

Intervijas noslēgumā Inetai Ziemelei tika jautāts, vai cilvēktiesību ievērošanā Latvijā ir saskatāmas pozitīvas attīstības tendences. Uz šo jautājumu Ineta Ziemele atbildēja, ka Latvijā šajā jomā evolūcija notiek, ko, protams, ietekmē dažādi faktori.

Runājot par komunikācijas nozīmību, Ineta Ziemele uzvēra, ka būtiski ir sistēmiski apdomāt savas darbības stratēģiju. Viņa atzina, ka mums katram savā vietā ar to resursu, kas mums ir, vajadzētu pildīt plašākas funkcijas. Ineta Ziemele norādīja, ka tieši caur komunikāciju un plašsaziņas līdzekļu iesaisti var veidot sabiedrībā izpratni par tiesisku valsti un tiesisko kultūru.

LTV1 rīta ziņu raidījuma “Rīta Panorāma” (21.03.2017.) intervijas video ieraksts pieejams arī Latvijas sabiedrisko mediju portālā www.lsm.lv.