Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalās Kazahstānas konstitūcijas dienai veltītas starptautiskas konferences atklāšanā Astanā

29.08.2018.

No 28. līdz 30. augustam Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale apmeklē par godu Kazahstānas konstitūcijas gadadienai organizētu starptautisku konferenci “Konstitūcija: tiesību varas, pilsoniskās sabiedrības un mūsdienu valsts vērtību iemiesojums”, kas notiek Kazahstānā, Astanā. Konferenci atklāja Kazahstānas Konstitucionālās padomes priekšsēdētājs Kairats Mami (Kairat Mami) un Kazahstānas Valsts sekretāre Guļšara Abdikalikova (Gulshara Abdykhalikova). Ineta Ziemele konferences atklāšanas ceremonijā sniedza uzrunu, akcentējot konstitūcijas nozīmīgo lomu mūsdienu sabiedrības attīstībā.

Ineta Ziemele savā uzrunā teica, ka konstitūcija, proti, tajā ietvertie elementi – vispārējie tiesību principi, konstitucionālā iekārta, varas dalīšana, pamattiesības – pauž un palīdz novērtēt demokrātijas līmeni sabiedrībā. Viņa uzsvēra, ka tiesības ir pagātne, kas nosaka nākotni, turklāt tām ir būtiska ietekme sabiedrības izaugsmē.

Savā uzrunā Ineta Ziemele kā piemēru izcēla 1922. gadā pieņemto un spēkā stājušos Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme), kas pilnā apjomā tika atjaunota 1991. gada 21. augustā. Viņa uzsvēra, ka šis fakts apliecina to, kā pagātnes idejas, kurām pamatā ir Latvijas tautas gadsimtiem cauri nestā brīvības ideja, kalpo Latvijas sabiedrības attīstībai 21. gadsimtā.

Ineta Ziemele uzsvēra, ka starp sabiedrību un tiesībām (plašākajā nozīmē) pastāv mijiedarbības attiecības, tādēļ Satversmes tiesa arī Satversmi redz kā dzīvu instrumentu, kuras saturs ir plašāks nekā vien tās lakoniskais teksts. Satversmes teksts ir jāinterpretē atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām un apstākļiem, vienlaikus ņemot vērā mūsu arvien ciešāko Eiropas integrāciju, kas atspoguļojas Eiropas Savienības tiesību kļūšanā par Latvijas tiesību daļu.

Uzrunas noslēgumā, vēršot uzmanību, ka arī Kazahstāna atrodas globalizācijas un integrācijas procesos, Ineta Ziemele teica, ka, lai arī laiki un sabiedrības izpratne mainās, konstitūcija un tiesību vara, kā tāda, saglabājas. Tā ietver sevī pagātnes idejas, kam jāspēj nodrošināt skaidru un paredzamu ietvaru sabiedrības pašidentifikācijai nākotnē.

Konferenci rīko Kazahstānas Konstitucionālā padome sadarbībā ar Kazahstānas Pirmā prezidenta fondu, Eiropas Komisiju, EDSO misiju Kazahstānā un Astanas universitātēm. Konferenci apmeklē amatpersonas, konstitucionālo jurisdikciju pārstāvji un eksperti no vairāk nekā 20 valstīm.

Foto: Alla Spale.