Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences kongresā

28.06.2017.

Šodien, 28. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un viņas padomniece Laila Jurcēna piedalās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVII kongresā, kas līdz 1. jūlijam norisināsies Batumi, Gruzijā. Ineta Ziemele kongresā uzstāsies ar priekšlasījumu par Satversmes tiesas lomu konstitucionālo principu saglabāšanā un piemērošanā.

Eiropas Konstitucionālo tiesu Konference ir organizācija, kas apvieno pārstāvjus no Eiropas valstu konstitucionālajām tiesām un citām konstitucionālo kontroli īstenojošajām institūcijām. Šī organizācija kļuvusi par visnozīmīgāko Eiropas forumu, kurā tās biedri apmainās ar pieredzi un viedokļiem par konstitucionālo tiesību jautājumiem. Organizācijas mērķis ir stiprināt konstitucionālo tiesu neatkarību, demokrātiju, tiesiskumu un veicināt pamattiesību nodrošināšanu.

Reizi trijos gados Eiropas Konstitucionālo tiesu Konference rīko kongresu par jautājumiem, kas ir aktuāli konstitucionālo tiesu darbā. Šogad kongresu rīko organizācijas prezidējošā tiesa − Gruzijas Konstitucionālā tiesa −, kura kongresa ietvaros arī apkopo organizācijas biedru iesūtītos nacionālos ziņojumus. Šā kongresa nacionālie ziņojumu gatavoti par tēmu “Konstitucionālo tiesu loma konstitucionālo principu piemērošanā”.

Kongress apvieno ne tikai organizācijas pārstāvjus, bet arī citus aicinātus dalībniekus no Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija), kā arī citām institūcijām.

Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences biedru nacionālie ziņojumu par tēmu “Konstitucionālo tiesu loma konstitucionālo principu piemērošanā” pieejami šeit.