Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele ievēlēta par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli

19.12.2017.

Pirmdien, 18. decembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijā (turpmāk – LZA) tika pasniegti diplomi jaunievēlētajiem LZA locekļiem. Diplomu saņēma arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja, Rīgas Juridiskās augstskolas profesore Ineta Ziemele, kura šā gada 23. novembrī LZA pilnsapulcē tika ievēlēta par LZA korespondētājlocekli.

Atbilstoši LZA statūtos noteiktajam par LZA korespondētājlocekļiem ievēlē Latvijā kādā zinātnes nozarē autoritāti ieguvušus zinātniekus, kuri spēj kvalificēti pārstāvēt attiecīgo zinātnes nozari, ekspertēt zinātniskos darbus un savai specializācijai atbilstošos zinātniskos virzienus. Ievēlēšana šajā amatā ir esošo akadēmijas locekļu izrādīts pagodinājumu un līdzšinējā zinātniskā veikuma augsts novērtējums.

LZA ir vadošā nacionālā zinātnes organizācija, kas sastāv no ievēlētiem akadēmijas locekļiem. LZA nodarbojas ar zinātņu attīstību, veic zinātnisko pētniecību un sadarbojas ar citām zinātņu akadēmijām Eiropā un pasaulē, pārstāvot Latviju starptautiskā vidē. LZA veicina Latvijas sabiedrības un valsts radošo izaugsmi, sekmē zinātnieku iespēju izpausties savā radošā darbā un veicina zinātnieku iesaisti starptautiskā zinātniskā darbībā.

No kreisās: Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis. Foto: Jānis Brencis

No kreisās: Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis.
Foto: Jānis Brencis.

20171221_091705

Latvijas Zinātņu akadēmijas diploms par ievēlēšanu korespondētājlocekļa statusā. Foto: Ketija Strazda.