Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele ar Valsts prezidentu Egilu Levitu runā par tiesu varas neatkarības stiprināšanu

19.07.2019.

Šodien, 19. jūlijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu Rīgas pilī. Tikšanās laikā puses pārrunāja tieslietu nozares un konstitucionālo tiesību aktualitātes, kā arī jautājumus, kas saistās ar civildienesta attīstību Latvijas valsts pārvaldē. Sarunā piedalījās arī Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tiekas ar Valsts prezidentu Egilu Levitu Rīgas pilī. Foto: Valsts prezidenta kanceleja.

Viens no centrālajiem sarunu tematiem bija tiesu varas neatkarības stiprināšana valsts varas atzaru līdzsvara atsvara principa īstenošanā pēc Satversmes tiesas sprieduma saistībā ar tiesnešu atalgojumu (Lieta Nr. 2016-31-01). Puses bija vienisprātis par to, ka valstī nepieciešama vienota atalgojuma sistēma, kas balstītos uz vienotiem principiem visiem Satversmē minētajiem konstitucionālajiem orgāniem. Vienoti principi attiektos ne tikai uz šo konstitucionālo orgānu amatpersonām, bet arī uz šo konstitucionālo orgānu darbiniekiem.

Valsts prezidents piekrita, ka nepieciešams sakārtot Satversmes tiesas tiesnešu statusa jautājumu un stiprināt Satversmes tiesas neatkarību gan administratīvajā pārvaldībā, gan finanšu vadībā, turklāt nepieciešams stiprināt garantijas Satversmes tiesas tiesnešiem pēc 10 gadu ilgā amata pilnvaru beigām, veicinot konkurētspēju, stabilitāti un prognozējamību. Būtiski nodrošināt, lai Latvijas valsts pārvaldē būtu iespēja izmantot bijušo tiesnešu pieredzi pēc to amata pilnvaru termiņa beigām.

Puses uzsvēra nepieciešamību soli pa solim aktivizēt diskusiju par valsts pārvaldes civildienesta sistēmas optimizēšanu. Šādai sistēmai būtu jābalstās uz Satversmē nostiprināto konstitucionālo orgānu hierarhiju, nodrošinot savstarpēju līdzsvaru. Valsts prezidents uzsvēra, ka valstī ir nepieciešams vienots konceptuāls redzējums par valsts pārvaldes turpmāko attīstību, kas balstītos uz Latvijas konstitucionālās iekārtas pamatiem. Latvijai nepieciešama caurspīdīga valsts pārvaldes atalgojuma sistēma, kas spētu celt konstitucionālo prestižu un kurā būtu precīzi identificētas prasības un garantijas.

Amatpersonas bija vienisprātis, ka jāturpina strādāt pie likumu kvalitātes uzlabošanas Latvijā. Līdz ar to būtu jāveicina diskusija par Valsts padomes izveidošanu.

Tikšanās noslēgumā Satversmes tiesas priekšsēdētāja aicināja Valsts prezidentu vizītē uz Satversmes tiesu.