Satversmes tiesas priekšsēdētāja amata pienākumus līdz jauna priekšsēdētāja ievēlēšanai pildīs vietniece Sanita Osipova

02.10.2020.

Šodien, 2. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājai Inetai Ziemelei ir pēdējā darba diena Satversmes tiesā. Līdz jauna Satversmes tiesas priekšsēdētāja ievēlēšanai amata pienākumus pildīs priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova.

Atbilstoši Satversmes tiesas likumam priekšsēdētāja vietnieks vajadzības gadījumā stājas priekšsēdētāja vietā un veic viņa amata pienākumus. Satversmes tiesas reglaments nosaka, ka trīs dienu laikā, kad tiesas priekšsēdētājs nolicis savas pilnvaras, vietnieks ar rīkojumu nosaka tās tiesas sēdes vietu un laiku, kurā notiks jauna tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas.

Ar Eiropas Savienības Padomes 2. septembrī pieņemto lēmumu Nr. (ES) 2020/1251 Ineta Ziemele tika iecelta Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) tiesneša amatā uz atlikušo bijušā EST tiesneša Egila Levita pilnvaru termiņu līdz 2024. gada 6. oktobrim. Ineta Ziemele EST tiesneša amatā stāsies pēc svinīgā solījuma došanas šā gada 6. oktobrī.