Satversmes tiesas priekšsēdētāja amatā atkārtoti ievēl Inetu Ziemeli; viņas vietnieka amatā atkārtoti ievēlēta Sanita Osipova

06.05.2020.

Šodien, 6. maijā, Satversmes tiesa bija sasaukusi tiesas sēdi, kurā notika Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas. Par Satversmes tiesas priekšsēdētāju uz trim gadiem atkārtoti tika ievēlēta tiesnese Ineta Ziemele, par viņas vietnieci tika atkārtoti ievēlēta tiesnese Sanita Osipova.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas notika attālināti videokonferences režīmā, aizklātā balsošana tika organizēta elektroniskajā vidē.

Tiesas sēdes video ieraksts pieejams šeit:

 

Tiesnese Ineta Ziemele Satversmes tiesas priekšsēdētāja amatā ir kopš 2017. gada 8. maija, savukārt tiesnese Sanita Osipova Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu pilda kopš 2017. gada 16. maija.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs vada Satversmes tiesas sēdes, organizē tiesas darbu un pārstāv Satversmes tiesu. Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks palīdz Satversmes tiesas priekšsēdētājam pildīt minētos priekšsēdētāja pienākumus un aizstāj Satversmes tiesas priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā.

Informācija par Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli pieejama šeit.

Informācija par Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieci Sanitu Osipovu pieejama šeit.