Satversmes tiesa pievienojas Twitter ar kontu @Satv_tiesa

18.04.2019.

Šodien, 18. aprīlī, Satversmes tiesa publicē pirmo ierakstu savā oficiālajā tvitera (Twitter) kontā @Satv_tiesa. Šis konts būs vēl viens Satversmes tiesas komunikācijas veids, kas ieviests ar mērķi nodrošināt saturisku, kvalitatīvu un operatīvu Satversmes tiesas informācijas sniegšanu plašākai sabiedrībai nacionālā un starptautiskā līmenī.

Runājot par Satversmes tiesas vēlmi uzsākt komunikāciju tviterī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele norāda, ka “arī tiesu varai mūsdienu globalizētajā pasaulē ir jāseko līdzi laikam un jāizprot sabiedrības vajadzības pēc informācijas pieejamības tai ērtā veidā. Šī laikmeta centrālais vārds ir komunikācija, tāpēc arī Satversmes tiesa arvien meklē efektīvākos veidus, kā informēt sabiedrību par tiesas darbu, un aktualizēt tēmas, kas saistītas ar Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām. Šis solis apliecina Satversmes tiesas gatavību pielāgoties modernajām tendencēm un pauž vēlmi iegūt plašāku sabiedrības uzmanību, lai skaidrotu Satversmes tiesas nozīmi Latvijas valsts attīstībā.”

Satversmes tiesas tvitera kontā @Satv_tiesa regulāri tiks publicēta informācija par Satversmes tiesas atziņām konstitucionālās kontroles ietvaros, Satversmes tiesas īstenoto dialogu ar Latvijas tiesām un citu valstu konstitucionālajām tiesām, kā arī ziņas par citām Satversmes tiesas aktualitātēm.

Jāvērš uzmanība, ka iesūtītās tiešās ziņas (direct messages) tvitera kontā @Satv_tiesa vai personu pievienotie komentāri publicētajiem ierakstiem netiks uzskatīti par oficiālu informācijas pieprasījumu. Satversmes tiesa savā tvitera kontā ievēro neitralitātes principu un nepiedalās sabiedrības diskusijās. Turklāt tvitera kontu @Satv_tiesa persona nevar izmantot, lai iesniegtu dokumentus Satversmes tiesai. Nepieciešamības gadījumā oficiālā saziņa ar tiesu jāveic izmantojot to kontaktinformāciju, kas ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv/satversmes-tiesa/kontakti/.

Neraugoties uz jauno Satversmes tiesas komunikācijas veida ieviešanu, jāuzsver, ka Satversmes tiesas galvenais plašsaziņas līdzeklis ir un paliek tās mājaslapa www.satv.tiesa.gov.lv, kur arī turpmāk tiks publicēta visa oficiālā tiesas informācija.

Satversmes tiesas tvitera politika ir pieejama šeit.

Satversmes tiesas tvitera izmantošanas politika ir pieejama šeit.