Satversmes tiesas padomnieks piedalās Venēcijas komisijas Apvienotās konstitucionālās justīcijas padomes sanāksmē

25.05.2019.

No 23. līdz 24. maijam Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs piedalījās Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) Apvienotās konstitucionālās justīcijas padomes sanāksmē, kas norisinājās Itālijas Konstitucionālajā tiesā Romā.

Ikgadējā sanāksmē tika pārskatīta un izvērtēta pērnā gada sadarbība, kā arī apspriesti turpmāk plānotie pasākumi tiesu komunikācijas veicināšanai. Sanāksmes ietvaros notika arī seminārs par konstitucionālo tiesu lomu tiesu neatkarības stiprināšanā.

Konstitucionālās justīcijas padome apvieno Eiropas Padomes dalībvalstu konstitucionālo tiesu un konstitucionālās kontroles institūciju pārstāvjus. Šī padome izveidota, lai sekmētu tiesu dialogu un informācijas apriti par tiesu darbību un tiesu praksi.