Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus sešus mēnešus pildīs Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesnese Līga Biksiniece-Martinova

02.01.2019.

Satversmes tiesa pagājušā gada 3. septembrī sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju jau otro gadu izsludināja konkursu, kurā vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem tika dota iespēja pieteikties pieredzes apmaiņā Satversmes tiesā. Šī iniciatīvas mērķis ir veicināt tiesu sadarbību un sekmē tiesību sistēmas vienotību.

No šodienas līdz 30. jūnijam Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus pildīs Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesnese Līga Biksiniece-Martinova. Tiesnesei būs iespēja dalīties savās zināšanās un darba pieredzē ar Satversmes tiesas kolektīvu, padziļināti apgūt Satversmes tiesas procesu, papildināt zināšanas par Satversmē iekļautajiem principiem un vērtībām, kā arī par pamattiesību aizsardzības jautājumiem.

Izsludinātais konkurss ir viena no tiesu sadarbības izpausmēm, kas veicina jaunas nacionāla līmeņa dialoga formas veidošanos starp Latvijas tiesām. Tā balstīta padziļinātā, vienotā izpratnē par Satversmē iekļautajiem principiem un vērtībām. Satversmes tiesa vienmēr ir veicinājusi tiesu dialogu nacionālā un starptautiskā līmenī. Tomēr šī iniciatīva ir īpaša, jo dod iespēju citu tiesu tiesnešiem aktīvi līdzdarboties Satversmes tiesas procesā. Tas tiek veikts ar mērķi nākotnē pilnveidot gan vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu, gan Satversmes tiesas judikatūru.