Satversmes tiesas jubilejas gads

24.01.2011.

Satversmes tiesa 2011.gada beigās atzīmēs 15 gadu jubileju. Tiesa ir dibināta 1996.gadā.

Idejas par tādas institūcijas, kas sargātu Satversmi, nepieciešamību Latvijā tika izteiktas jau pagājuša gadsimta trīsdesmitajos gados. Doma par konstitucionālās tiesas dibināšanu vēlreiz aktualizējās pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas. Tā nostiprināta jau Augstākās padomes 1990.gada 4.maija deklarācijā „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” (deklarācijas 6.panta otrā daļa: „Strīdus gadījumos jautājumus par likumdošanas aktu piemērošanu izšķir Latvijas Republikas Konstitucionālā tiesa”).

Satversmes tiesas likuma projekta izstrāde sākta 1993.gadā un nākamajā gadā tika grozīts likums „Par tiesu varu”, paredzot izveidot neatkarīgu institūciju – Satversmes tiesu. Satversmes tiesas likums kopā ar attiecīgiem grozījumiem Latvijas Republikas Satversmes 85.pantā tika pieņemts 1996.gada 5.jūnijā. Pusgadu vēlāk, 1996.gada 9.decembrī, tiesneša zvērestu nodeva četri no Saeimas apstiprinātajiem Satversmes tiesas tiesnešiem. Šī diena tiek uzskatīta par Satversmes tiesas dzimšanas dienu.

Atzīmējot jubilejas gadu, Satversmes tiesa plāno vairākus pasākumu. To skaitā ietilpst tikšanās ar citu varas atzaru pārstāvjiem, Latvijas valsts augstākajām amatpersonām, paredzēta arī atvērto durvju diena, lai dotu iespēju interesentiem tuvāk iepazīt Satversmes tiesas darbu. Jubilejas pasākumu kulminācija būs starptautiskā konference „Konstitucionālās tiesas loma konstitucionālo vērtību aizsardzībā”, kas notiks šā gada 29. un 30.septembrī. Konference tiek rīkota ar Eiropas Padomes komisijas „Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) atbalstu.