Satversmes tiesas gada atklāšanas svinīgajā sēdē akcentē nepieciešamību stiprināt iekļaujošu sabiedrību

04.02.2021.

Ceturtdien, 4. februārī, attālināti notika Satversmes tiesas svinīgā sēde, ar kuru simboliski tika atklāts jaunais tiesas darba gads. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova sniedza ziņojumu par Satversmes tiesas paveikto tiesiskuma stiprināšanā Latvijā 2020. gadā. Priekšlasījumu sniedza arī svinīgās sēdes goda viešņa Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas Valsts prezidente (1999-2007). Sēdei attālināti pieslēdzās valsts konstitucionālo orgānu vadītāji, kā arī bijušie Latvijas Valsts prezidenti un bijušie Satversmes tiesas priekšsēdētāji.

“Demokrātiskā tiesiskā valstī konstitucionālajiem orgāniem ir jāstrādā caurskatāmā veidā un regulāri jāatskaitās par savu darbu tautas priekšā, jo mēs strādājam tautas vārdā. Mēs strādājam tautai,” atklājot svinīgo sēdi, teica Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova.

2020. gadu viņa raksturoja kā intensīva darba un jauniem izaicinājumiem piesātinātu laiku. Satversmes tiesas darba apjoms, salīdzinot ar 2019. gadu, ir dubultojies. Pagājušajā gadā tiesa ierosināja divas reizes vairāk lietu un izskatīja par 50 procentiem vairāk lietu nekā 2019. gadā. Īpaši aktīvi, aizstāvot savas pamattiesības, bijuši iedzīvotāji, jo viena trešdaļa lietu ierosināta tieši pēc viņu konstitucionālajām sūdzībām.

2020. gadā visvairāk lietu ierosinātas, lai vērtētu tiesību normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pantam (Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika), 105. pantam (tiesības uz īpašumu) un 101. pantam (tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā). Par Satversmei atbilstošām tiesa atzina 19 tiesību normas, bet par neatbilstošām – 20 tiesību normas.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja, sniedzot ieskatu Satversmes tiesas judikatūrā 2020. gadā, īpaši izcēla vairākus tiesas pieņemtos spriedumus, kuriem vajadzētu mazināt sociālo atstumtību dažādos aspektos (Nr. 2019-20-03, Nr. 2019-33-01, Nr. 2020-13-01, Nr. 2019-27-03, Nr. 2019-24-03, Nr. 2019-25-03, Nr. 2019-32-01). Satversmes tiesas priekšsēdētāja aicināja veidot iekļaujošu sabiedrību un visiem kopā mazināt sociālo atstumtību, lai Latvijā ikviens iedzīvotājs justos labi.

“Sociālās atstumtības mazināšana veicina ne tikai atsevišķās personas, bet arī visas sabiedrības labklājību, jo sekmē ikviena cilvēka ieguldījumu sabiedrības dzīvē. Tikai tad, ja tiek nodrošināts, ka ikkatra cilvēka cieņa ir vienlīdz vērtīga ikviena cita cilvēka cieņai, var izveidot vienotu un saliedētu sabiedrību,” akcentēja Sanita Osipova.

Ziņojumā viņa izcēla arī citus nolēmumus, kuros padziļināti atklātas vairākas Satversmes pamatvērtības (Nr. 2019-08-01, Nr. 2019-24-03, Nr. 2019-25-03, Nr. 2019-27-03, Nr. 2019-36-01, Nr. 2019-10-0103, Nr. 2019-37-0103, Nr. 2019-05-01, Nr. 2019-12-01, Nr. 2019-20-03, Nr. 2019-22-01, Nr. 2019-29-01, Nr. 2019-33-01).

Tiesas darbs Covid-19 apstākļos netika kavēts. Sanita Osipova uzsvēra, ka Satversmes tiesa bija vienīgā konstitucionālā tiesa Eiropas Savienībā, kas pavasarī nepagarināja lietu izskatīšanas procesuālos termiņus un nodrošināja iespēju attālināti izskatīt lietas arī publiskajā procesā. Tas ir ieguvums visai sabiedrībai, jo publiskās sēdes un preses konferences tika raidītas tiešraidē, ieraksti ikvienam interesentam pieejami tiesas YouTube kanālā. Sabiedrības informēšanas nolūkos sadarbībā ar LV portālu tapuši arī 12 tiesnešu video komentāri par pieņemtajiem nolēmumiem.

“Mums ir svarīgi, lai sabiedrība redz, uzklausa un labāk izprot tiesu varu – ne tikai ar mūsu nolēmumu palīdzību, bet arī ar kvalitatīvu domu apmaiņu par būtiskiem valstiskiem jautājumiem, kas skar ikvienu no mums, demokrātiskas tiesiskas valsts vērtībām un principiem,” akcentēja Satversmes tiesas priekšsēdētāja.

Noslēgumā Sanita Osipova uzsvēra, ka demokrātiska tiesiska valsts ir process, kurā jāpiedalās visiem. Tikai kopīgiem spēkiem – visiem valsts atzariem līdzdarbojoties ar pilsonisko sabiedrību – tiks sasniegta augstāka tiesiskuma latiņa.

“Ikviens cilvēks ir vērtība, un tieši tāpēc ir izveidota valsts kā struktūra, kuras mērķis ir nodrošināt cilvēka tiesību un brīvību aizsardzību. Nevis katrs par sevi, bet valsts par ikvienu,” uzsvēra Sanita Osipova.

Svinīgās sēdes goda viešņa Vaira Vīķe-Freiberga uzrunā uzsvēra, ka viens no demokrātijas pašiem svarīgākajiem balstiem ir likuma vara un to īstenojoša tiesu sistēma.

“Tiesu sistēmai jāgādā par to, lai visas tiesības, ko katram pilsonim garantē gan valsts Satversme, gan likumdevēju gadu gaitā pieņemtie civillikuma un krimināllikuma kodeksi, tik tiešām tiktu respektētas. Lai katrs pilsonis var paļauties uz vienādu attieksmi tiesas priekšā,” akcentēja bijusī Latvijas Valsts prezidente.

Vaira Vīķe-Freiberga vērsa uzmanību, ka likumība un taisnīgums katrā valstī balstās uz vēsturiski pakāpeniski atzītiem demokrātijas un cilvēktiesību principiem, kas nostiprināti konkrētas valsts pamatlikumā. Viens no svarīgākajiem principiem – viens likums visiem. Tas ievērojams bez izņēmumiem, par labu vai par sliktu jebkurai jebkādi identificējamai tautas daļai.

Bijusī Valsts prezidente uzsvēra vienlīdzības, kā arī iekļaujošas sabiedrības nozīmi modernā, demokrātiskā un tiesiskā valstī. Viņa norādīja, ka mūsdienu Eiropā šobrīd valdošā ir cilvēktiesību interpretācija, kas neļauj nekādā veidā izslēgt jebkādu pilsoņu apakšgrupu no visiem paredzētām pilsoņu tiesībām.

“Kā tautai, kas vēstures gaitā ilgi un smagi cietusi no savas cilvēcīgās cieņas un vērtības noliegšanas no citu tautu puses, mums kā latviešiem tiešām nepiestāv nostājas, kas nespēj pieņemt vienlīdzības principus un attiecināt tos uz visiem cilvēkiem bez izņēmumiem,” atzīmēja Vaira Vīķe-Freiberga.

Uzrunas noslēgumā Vaira Vīķe-Freiberga Satversmes tiesai vēlēja sekmīgu darba gadu, visiem labu veselību un nerimstošu tiesiskuma un taisnīguma stiprināšanu Latvijā.

“Novēlu, lai jūsu darbs būtu visai mūsu tiesu sistēmai par paraugu un lai tas izpelnītos visas tautas atzinību un cieņu!” sacīja Vaira Vīķe-Freiberga.

Foto: Ekrānšāviņš no Satversmes tiesas svinīgās sēdes.

Par preses konferenci

Pēc svinīgās sēdes notika preses konference, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš sniedza plašāku informāciju par Satversmes tiesas darbu 2020. gadā un prezentēja publicēto gada pārskatu.

Sanita Osipova izcēla informāciju par Satversmes tiesas darbības rādītājiem, akcentēja galvenās Satversmes tiesas judikatūras atziņas un tiesas lomu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesas priekšsēdētāja īpaši atzīmēja arī pērn veiktā pētījuma rezultātus par iedzīvotāju uzticību Satversmes tiesai.

Priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš uzsvēra tiesas atvērto komunikāciju ar sabiedrību, kas veidota ar mērķi skaidrot tiesas darbu saprotamā un pieejamā veidā. Viņš norādīja, ka arī 2020. gadā, neraugoties uz pandēmijas radīto situāciju, tiesa īstenojusi dialogu ar valsts konstitucionālajiem orgāniem un attālināti komunicē ar ārvalstu konstitucionālo tiesu tiesnešiem par tiesību aktualitātēm. Priekšsēdētājas vietnieks akcentēja, ka Satversmes tiesa savu lomu redz plašāk par tiesas spriešanu, tāpēc iesaistās aktīvā dialogā arī ar skolu jaunatni.

Sanitas Osipovas, Satversmes tiesas priekšsēdētājas, priekšlasījums svinīgajā sēdē pieejams šeit.

Vairas Vīķes-Freibergas, Latvijas Valsts prezidentes 1999-2007, uzruna svinīgajā sēdē pieejama šeit.

Satversmes tiesas svinīgās sēdes video ieraksts pieejams šeit:

Preses konferences video ieraksts pieejams šeit:

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2020. gadā pieejams šeit.