Satversmes tiesas darbinieki pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Tiesu

12.11.2018.

Laikā no 5. novembra līdz 8. novembrim Satversmes tiesas padomnieks Gatis Bārdiņš, kā arī tiesnešu palīdzes Elīna Semeņuka un Baiba Bakmane pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Eiropas Savienības Tiesu Luksemburgā. Vizītes ietvaros viņi tikās ar Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Egilu Levitu, Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnesēm Ingrīdu Labucku un Ingu Reini, kā arī vairākiem tiesas darbiniekiem.

Satversmes tiesas darbiniekiem bija iespēja apmeklēt divas tiesas sēdes, tuvāk iepazīt Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas tiesvedības procesu un darba norisi, diskutēt ar ārvalstu kolēģiem par aktuāliem tiesību jautājumiem, kā arī prezentēt Satversmes tiesas judikatūras datubāzi. Darbinieki apmeklēja arī Eiropas Savienības Tiesas bibliotēku un Satversmes tiesas vārdā dāvināja tai vairākus izdevumus, kuros apkopoti Satversmes tiesas nolēmumi un konferenču materiāli.

No kreisās: Satversmes tiesas tiesneša palīdze Baiba Bakmane un Elīna Semeņuka, Satversmes tiesas padomnieks Gatis Bārdiņš. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

Satversmes tiesas darbinieki pēc vizītes atzina, ka abas tiesas sastopas ar līdzīgiem izaicinājumiem. Kā piemēru var minēt vienveidīgas judikatūras nodrošināšanu, kurā izšķirīga nozīme ir informācijas tehnoloģijām. Satversmes tiesas darbinieki arī atzina, ka vizītes ietvaros guvuši vērtīgu pieredzi un zināšanas, kas turpmāk noderēs darba pienākumu izpildē.

Vizīti organizēja Eiropas Savienības Tiesas tiesneša Egila Levita birojs sadarbībā ar Satversmes tiesu, un tās mērķis bija veicināt tiesu dialogu un pieredzes apmaiņu, iegūt papildu zināšanas, kā arī aizgūt jaunas iemaņas darba efektivitātes uzlabošanai. Plānots, ka šī iniciatīva tiks turpināta.

No kreisās: Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane, Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnese Ingrīda Labucka, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits, Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnese Inga Reine, Satversmes tiesas tiesneša palīdze Baiba Bakmane, Satversmes tiesas padomnieks Gatis Bārdiņš un Satversmes tiesas tiesneša palīdze Elīna Semeņuka. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.