Satversmes tiesas darbinieces pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Tiesu

30.09.2022.

No 26. septembra līdz 27. septembrim Satversmes tiesas darbinieces apmeklēja Eiropas Savienības Tiesu (turpmāk – EST) Luksemburgā, lai iepazītu EST praksi un dalītos pieredzē par tiesvedību.

Satversmes tiesas delegācijas sastāvā bija Administratīvās nodaļas vadītāja Elīna Circene, tiesnešu palīdzes Linda Ingeborga Kronberga, Kristiāna Pētersone, Anete Suharževska, Madara Šenbrūna un Ieva Šņepste. Vizītes ietvaros viņas tikās ar EST tiesnesi Inetu Ziemeli, EST ģenerāladvokāti Lailu Medinu, Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnešiem Ingu Reini un Pēteri Zilgalvi, kā arī ar vairākiem EST darbiniekiem.

Satversmes tiesas darbiniecēm bija iespēja apmeklēt EST tiesas sēdi, iepazīt EST un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesvedību procesu, metodoloģiju un darba organizāciju, pārrunāt tiesu darba aktualitātes un dalīties pieredzē ar EST darbiniekiem, kā arī apmeklēt EST bibliotēku.

Satversmes tiesas darbinieces pēc vizītes atzina, ka EST judikatūrai un metodoloģijai ir vērā ņemama ietekme uz tiesas spriešanu Satversmes tiesā. Satversmes tiesas un EST pārstāvju dialogā īpaši tika uzsvērta prejudiciālo jautājumu uzdošanas EST nozīme. Tāpat Satversmes tiesas darbinieces atzina, ka vizītes ietvaros ir guvušas vērtīgu pieredzi un zināšanas, kas turpmāk noderēs darba pienākumu izpildē.

Vizītes mērķis bija stiprināt zināšanas par EST procesiem un sadarbību kopējā Eiropas tiesiskajā telpā.

No kreisās: tiesnešu palīdzes Kristiāna Pētersone, Ieva Šņepste, Anete Suharževska, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Administratīvās nodaļas vadītāja Elīna Circene, tiesnešu palīdzes Madara Šenbrūna un Linda Ingeborga Kronberga.