Satversmes tiesai Eiropas Tiesību institūta institucionālā novērotāja statuss

21.01.2019.

Satversmes tiesa ir kļuvusi par Eiropas Tiesību institūta (European Law Institute – ELI) institucionālo novērotāju (Institutional Observer), atsaucoties uz institūta uzaicinājumu. Satversmes tiesas dalība Eiropas tiesību institūtā ir svarīgs notikums, jo tā būs vēl viena iespēja Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem kopā ar citiem Eiropas tiesību zinātņu ekspertiem un pētniekiem veidot kopējo diskursu par Eiropas tiesiskās telpas aktualitātēm.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele vērš uzmanību, ka institūta ietvars nodrošinās Satversmes tiesai līdzdalību aktuālo Eiropas tiesību jautājuma apspriešanā un nepieciešamo risinājumu meklēšanā. Sadarbība ar Eiropas tiesību institūtu apliecina Satversmes tiesas atpazīstamību Eiropā.

Eiropas Tiesību institūta prezidente Kristiane Vendehorsta (Christiane Wendehorst) savā apsveikuma vēstulē Satversmes tiesai izsaka gandarījumu par tiesas pievienošanos Eiropas Tiesību institūtam. Viņa norāda, ka Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem turpmāk ir tiesības piedalīties Eiropas tiesību institūta ikdienas aktivitātes, organizētajos projektos, starptautiskajos pasākumos, kā arī Eiropas vadošo tiesību ekspertu forumos.

Līdz ar institucionālā novērotāja statusa iegūšanu Eiropas Tiesību institūtā Satversmes tiesai tiek nodrošināta iespēja izmantot institūta saziņas tīklu, kas ir ērta platforma, kurā var operatīvi piekļūt aktuālajai informācijai Eiropas tiesību jomā un sazināties ar ikvienu institūta pārstāvi.

Eiropas Tiesību institūta prezidentes Kristianes Vendehorstas (Christiane Wendehorst) apsveikuma vēstule Satversmes tiesai pieejama šeit.

Par Eiropas Tiesību institūtu

Eiropas tiesību institūts ir dibināts 2011. gadā, lai apvienotu Eiropas mēroga juridisko profesiju pārstāvjus un institūcijas ar mērķi uzlabot Eiropas Savienības tiesību kvalitāti. Tā darbības principi ir balstīti uz izpētes veikšanu un praktisku rekomendāciju izstrādi Eiropas tiesību attīstības un integrācijas kontekstā. Gadu gaitā tas ir kļuvis par nozīmīgu forumu, gan juridiskās domas attīstībai, gan kontaktu dibināšanai.

Pagājušajā gadā Rīgā norisinājās Eiropas tiesību institūta Asambleja un ikgadējā konference. Tā ikreiz pulcē ap 400 dalībniekus no dažādām Eiropas un pasaules valstīm: juridisko profesiju pārstāvjus, vadošo Eiropas universitāšu akadēmiķus, tiesnešus, tostarp, Eiropas Savienības Tiesas tiesnešus, praktizējošos juristus, Eiropas vadošo advokātu biroju pārstāvjus, kā arī brīvo juridisko profesiju Eiropas līmeņa profesionālo apvienību vadītājus un citus tiesību ekspertus.

Detalizētāka informācija par šo organizāciju ir pieejama šeit:
https://www.europeanlawinstitute.eu/about-the-eli/