Satversmes tiesā viesojas Valsts prezidents Raimonds Vējonis

03.04.2019.

Šodien, 3. aprīlī, Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Valsts prezidenta kancelejas delegācija. Valsts prezidents un Satversmes tiesas tiesneši pārrunāja konstitucionālo tiesību aktualitātes Latvijā un pievērsās jautājumiem par Satversmes tiesas spriedumu izpildi.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar Satversmes tiesas tiesnešiem. No kreisās: Jānis Neimanis, Sanita Osipova, Ineta Ziemele, Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga Rezevska, Artūrs Kučs. Foto: Toms Norde.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele saistībā ar Satversmes tiesas jaunākajiem pieņemtajiem nolēmumiem (lieta Nr. 2018-10-0103; lieta Nr. 2018-08-03; lieta Nr. 2018-11-01), kas citstarp plaši izskanējuši arī publiskajā telpā, ieskicēja vairākus konstitucionālo tiesību aktuālos jautājumus, kā arī norādīja uz tām šobrīd Satversmes tiesas izskatīšanā esošajām lietām (lieta Nr. 2018-12-01; lieta Nr. 2018-14-01; lieta Nr. 2018-16-03; lieta Nr. 2018-13-03), kurās tuvākajā laikā gaidāms nolēmums.

Valsts prezidents atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas darbu un izteica atbalstu Satversmes tiesas kapacitātes stiprināšanai. Valsts prezidents uzsvēra, ka Satversmes tiesas nolēmumu savlaicīga izpilde ir viens no būtiskiem elementiem Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts darbībā.

Runājot par Satversmes tiesas nolēmumu savlaicīgu izpildi, Satversmes tiesas priekšsēdētāja papildināja, ka konstitucionālās tiesas nolēmumu savlaicīga izpilde valstī apliecinātu nepieciešamās tiesiskās kultūras esību un atbilstu konstitucionālo orgānu savstarpējās cieņas principam.

Valsts prezidents un Satversmes tiesas tiesneši bija vienisprātis, ka nepieciešams uzlabot likumdošanas procesa kvalitāti un turpināt nostiprināt valsts varas atzaru dialogu, jo arī šajā dialogā veidojas nepieciešamā tiesiskā kultūra.

Tikšanās noslēgumā Satversmes tiesas priekšsēdētāja informēja Valsts prezidentu par Satversmes tiesas īstenotajām iniciatīvām sabiedrības informēšanas un skolu jaunatnes izglītošanas nolūkos, kas norāda uz to, kā Satversmes tiesa kā viens no Latvijas konstitucionālajiem orgāniem īsteno tās funkcijas plašākā demokrātiskā dialoga kontekstā.

Foto no tikšanās pieejami šeit.

Valsts prezidenta vizīte Satversmes tiesā. Foto: Toms Norde.