Satversmes tiesā viesojas tiesību zinātņu profesori no Japānas

20.09.2018.

Šodien, 20. septembrī, Satversmes tiesā viesojās tiesību zinātņu profesori no Japānas universitātēm. Satversmes tiesā viesus uzņēma Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska un Satversmes tiesas padomnieki Kristaps Tamužs un Uldis Krastiņš.

Profesoriem tika sniegts ieskats, kā Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas attīstījās tās tiesiskā sistēma. Īpaša uzmanība tika veltīta sarunai par vispārējiem tiesību principiem.

Daiga Rezevska delegācijas pārstāvjiem stāstīja par vispārējo tiesību principu kā tiesību avotu vietu Latvijas tiesiskajā sistēmā. Viņa uzsvēra, ka Satversmē ir rakstītās tiesību normas, kā arī tā ietver vispārējos tiesību principus, kas atvasināti no pamatnormas, proti, suverēna izteiktās gribas, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.

Daiga Rezevska vērsa viesu uzmanību, ka Satversme ir pieņemta 1922. gadā, taču tā joprojām ir piemērojama arī mūsdienās, tajā iekļautās tiesību normas caur vispārējiem tiesību principiem, tiesību doktrīnu un tiesu judikatūru tiek interpretētas atbilstoši laika garam. Sarunas turpinājumā tika runāts par Satversmes tiesas izmantoto metodoloģiju vispārējo tiesību principu piemērošanā.

Tiesas pārstāvji profesoriem dāvināja Satversmes tiesas nozīmīgāko spriedumu krājumu angļu valodā, kurā apkopoti būtiskākie Satversmes tiesas pieņemtie un pasludinātie spriedumi, kā arī pārskatu par Satversmes tiesas darbu 2017. gadā, kurā citstarp publicēti arī apraksti par pērn izskatītajām lietām un izceltas galvenās tiesas atziņas.

Satversmes tiesā viesojās šādi profesori – Kacuja Ičihaši (Katsuya Ichihashi), Humito Sato (Humito Sato) un Rie Jasuda (Rie Yasuda) no Nagojas Universitātes (Nagoya University), Takio Honda (Takio Honda)  no Rjūkoku Universitātes Kioto (Ryukoku University, Kyoto) –, kā arī Igors Cajs (Igor Tsay) Publisko tiesību studiju centra direktora vietnieks, kurš pārstāvēja Pasaules ekonomikas un diplomātijas universitāte (University of world economy and diplomacy, Tashkent).

Foto no tikšanās pieejami šeit.

Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska, tiesas padomnieki Kristaps Tamužs un Uldis Krastiņš ar tiesību zinātņu profesoriem no Japānas. Foto: Ketija Strazda.