Satversmes tiesā viesojas Nīderlandes Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū

23.10.2018.

Pirmdien, 22. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Nīderlandes Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Hovertu Janu Kornelisu Beilu de Vrū (Govert Jan Cornelis Bijl de Vroe). Tikšanās laikā puses pārrunāja aktualitātes konstitucionālo tiesību jomā, kā arī apsprieda jautājumus, kas saistīti ar tiesiskuma stiprināšanu Latvijā.

Ineta Ziemele norādīja, ka par tiesiskuma līmeni valstī var spriest pēc tā, kāda ir likumdevējvaras un izpildvaras attieksme konkrēti pret Satversmes tiesu un tiesu varu kopumā. Viņa konstatēja, ka Satversmes tiesas darbs tiek augstu novērtēts un tiesai ir kopumā augsta reputācija sabiedrībā. Tāpat par tiesiskuma līmeni jāspriež pēc tā, kā tiek ievēroti un izpildīti Satversmes tiesas spriedumi.

Ineta Ziemele uzsvēra, ka Satversmes tiesai ir būtiska loma tiesiskuma stiprināšanā Latvijā, jo ar saviem nolēmumiem, tajos iekļautajām nozīmīgajām atziņām un iedibinātajiem tiesību principu skaidrojumiem, tā veicina vienotu pieeju tiesību normu piemērošanai un nodrošina tiesību sistēmas iekšējo saskaņu un spēku.

Tikšanās laikā Ineta Ziemele iepazīstināja vēstnieku ar tiesas aktivitātēm, veidojot tiesu dialogu nacionālā līmenī, kā arī par tiesas komunikācijas projektiem skolu jaunatnes izglītošanā. Puses apsprieda arī abu valstu pieredzi saistībā ar tiesu varas aktualitāšu un tiesiskuma tēmas atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Nīderlandes Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.