Satversmes tiesā viesojas delegācija no Ukrainas

06.04.2017.

Ceturtdien, 6. aprīlī, Satversmes tiesā bija ieradusies delegācija no Ukrainas. Delegācijas pārstāvji tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu un Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāju Allu Spali. Vizītes mērķis bija uzzināt, kā Latvijā tiek īstenota konstitucionālā kontrole nolūkā nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību.

Vizītes laikā delegācijas pārstāvjiem tika sniegta informācija par Satversmes tiesas darbu un Satversmes tiesas procesu. Viesi tika informēti par konstitucionālās sūdzības modeli Latvijā un Satversmes tiesas praksi saistībā ar personas pamattiesību aizskāruma izvērtēšanu.

Delegācijas sastāvā bija Ukrainas parlamenta darbinieki, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar cilvēktiesību aizsardzību un šīs tiesību jomas stiprināšanu. Vizīti organizēja Lietuvas tiesību institūts sadarbībā ar Lietuvas tiesībsarga biroju, īstenojot Eiropas Savienības mērķsadarbības (Twinning) projektu. Šā projekta pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot sadarbību starp dažādām valstīm.

20170406_140259

Satversmes tiesā viesojas delegācija no Ukrainas. Foto: K. Strazda