Satversmes tiesā viesojas delegācija no Kirgizstānas Republikas

16.03.2017.

Šodien, 16. martā, Satversmes tiesā mācību vizītē bija ieradusies delegācija no Kirgizstānas Republikas. Mācību vizītes laikā delegācijas pārstāvji tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu un noklausījās Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājas Allas Spales prezentāciju par Satversmes tiesas darbu, funkcijām, konstitucionālās kontroles jautājumiem, kā arī Satversmes tiesas praksi tiesu nolēmumu izpildes jomā.

Tiekoties ar viesiem, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš atzina: “Kirgizstānas kolēģiem šobrīd ir aktuāls jautājums par tiesu nolēmumu izpildes procesu efektivizēšanu. Esmu pārliecināts, ka, daloties pieredzē, varam sniegt vērtīgus padomus situācijas uzlabošanai. Īpaši vēlējāmies uzsvērt, ka tiesas nolēmumu izpilde ir nesaraujami saistīta ar personas tiesībām uz taisnīgu tiesu, jo bez tām pārējie taisnīgas tiesvedības principi zaudē savu jēgu. Valstij ir pienākums nodrošināt personas tiesību efektīvu aizsardzību.”

Delegācijas sastāvā bija tiesu izpildītāji, pārstāvji no Kirgizstānas Republikas Augstākās tiesas, parlamenta, valdības un stuktūrvienībām, kas veic kontroli un uzraudzību pār tiesu izpildītāju darbībām. Mācību vizīti organizē un finansē Eiropas Savienības finansētais projekts “Tiesiskuma veicināšana Kirgizstānas Republikā”, projektu ievieš konsorcijs, kuru vada Vācijas Starptautiskās sadarbības aģentūra (“Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ)).

Satversmes tiesas priekšsēdētājs A.Laviņš tiekas ar Kirgizstānas Republikas delegāciju Satversmes tiesā.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs A. Laviņš tiekas ar Kirgizstānas Republikas delegāciju Satversmes tiesā. Foto: K. Strazda