Satversmes tiesā viesojas Čehijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Miroslavs Koseks

02.06.2017.

Ceturtdien, 1. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Miroslavu Koseku (Miroslav Kosek).

Tikšanās laikā tika pārrunāta abu valstu konstitucionālo tiesu līdz šim veiksmīgi īstenotā sadarbība. Puses pozitīvi novērtēja pērn oktobrī notikušo trīspusējo Latvijas, Čehijas un Beļģijas konstitucionālo tiesu tiesnešu tikšanos Brno (Čehijā), kad kopīgi tika diskutēts par konstitucionālo tiesu tiesībām vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu. Puses pauda vienprātību, ka jāturpina savstarpējā sadarbība un jāveicina tiesnešu pieredzes apmaiņa.

Satversmes tiesas un Čehijas Konstitucionālās tiesas pārstāvju nākamā tikšanās plānota šī gada decembrī. Tad Satversmes tiesa organizēs starptautisku konferenci par budžeta jautājumu izvērtēšanu konstitucionālajā tiesā un trīspusējo Latvijas, Čehijas un Beļģijas konstitucionālo tiesu tikšanos, kurā diskutēs par likumu kvalitātes izvērtēšanas principiem un kritērijiem konstitucionālās tiesas nolēmumos.