Satversmes tiesa viesojas Austrijas Augstākajā tiesā un Latvijas vēstniecībā Austrijā

04.07.2019.

Otrdien, 2. jūlijā, Satversmes tiesas tiesneši oficiālās vizītes Austrijas Konstitucionālajā tiesā ietvaros viesojās Austrijas Augstākajā tiesā, kur tikās ar Austrijas Augstākās tiesas priekšsēdētāju Elizabeti Lovreku (Elisabeth Lovrek), priekšsēdētāja vietnieci Evu Mareku (Eva Marek) un priekšsēdētāja vietnieku Matiasu Neimāru (Matthias Neumayr). Tikšanās laikā abas puses pārrunāja Austrijas tiesu sistēmai raksturīgās iezīmes. Īpaša diskusija izvērtās par tiesībām uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā saistībā ar tiesu procesu efektivizēšanu.

Satversmes tiesas tiesneši kopā ar kolēģiem Austrijas Augstākajā tiesā. Foto: Satversmes tiesa.

Trešdien, 3. jūlijā, Satversmes tiesas delegāciju Latvijas vēstniecībā Austrijā uzņēma Latvijas Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Austrijā Veronika Erte. Latvijas vēstniecībā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza priekšlasījumu “Tiesiskums Latvijā un Eiropā”. Runā priekšsēdētāja salīdzināja un kontrastēja Satversmes tiesas judikatūru ar jaunāko Eiropas Savienības tiesas judikatūru. Viņa uzsvēra, ka nevar paļauties uz to, ka Eiropas kopējās vērtības, jo īpaši tiesiskums un neatkarīga tiesu vara, nav pakļautas riskiem, un tādēļ tās jāstiprina katru dienu.

Pasākumā piedalījās un diskusijā par tiesiskumu Latvijā un Eiropā iesaistījās Vīnē rezidējošie Eiropas Savienības dalībvalstu, Rietumbalkānu un Austrumu Partnerības valstu vēstnieki un diplomāti, kā arī pārstāvji no Austrijas Federālā kanclera biroja un Federālās Eiropas lietu, integrācijas un ārlietu ministrijas.

Kā jau ziņots iepriekš, Satversmes tiesas tiesneši pēc Austrijas Konstitucionālās tiesas uzaicinājumu oficiālā vizītē Austrijā uzturējās no 1. līdz 3. jūlijam.

Satversmes tiesas delegācija un Latvijas Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Austrijā Veronika Erte. Foto: Latvijas vēstniecība Austrijā.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles priekšlasījums “Tiesiskums Latvijā un Eiropā” angļu valodā pieejams šeit.

Foto no tikšanās vēstniecībā pieejami šeit.