Satversmes tiesa uzskata, ka notiek spiediens uz tiesu

11.02.2010.

Plašsaziņas līdzekļos pēdējās dienās izskanēja ziņas par naudas līdzekļiem, kas esot nepieciešami tiesnešu atalgojumam. Satversmes tiesa paziņo, ka atsevišķas amatpersonas apzināti vai savas nekompetences dēļ maldina sabiedrību par Satversmes tiesas sprieduma būtību (spriedums t.s. „tiesnešu algu lietā”).

Patiesībai neatbilst apgalvojumi, ka:

  • valdības lēmums tiesnešu algas paredzēja atstāt esošajā līmenī, nevis samazināt;
  • ar ST spriedumu esot būtiski palielināts tiesnešu atalgojums 2011.gadā;
  • tiesnešu atalgojums pārsniedzot citu valsts augstāko amatpersonu atalgojumu.

Vēršam sabiedrības uzmanību uz to, ka Latvijā tiesnešu atalgojums ir noteikts saskaņā ar likumu, nevis tiesas spriedumiem.

Satversmes tiesa aicina pirms sprieduma komentēšanas visupirms rūpīgi iepazīties ar tā saturu. Turklāt Satversmes tiesas spriedumā ir sniegts pamatojums tam, kāpēc tiesa atzina tiesnešu algu sistēmas grozījumus – pēc formas un satura – par neatbilstošiem tiesu neatkarības principam. Tiesa sprieda, kādā veidā ir pieļaujams izdarīt izmaiņas tiesnešu atalgojumu sistēmā, taču tā nevērtēja konkrēto atalgojuma apmēru.

Pat, ja šos maldinošos izteikumus kāds neuzskata par spiedienu uz tiesu, to var uztvert par sava veida atmaksu tiesai par konkrētiem secinājumiem citās lietās. Ja maldinošo apgalvojumu mērķis ir gūt lielāku politisku popularitāti, ir jāizteic neizpratne un nožēla par metodēm tās sasniegšanai.

Šāda rīcība turpina pēdējos mēnešos vērojamo tendenci, apzināti pieņemot Satversmei neatbilstošus likumus, vēlāk Satversmes tiesai pārmest šķietami nepieņemamu iejaukšanos budžeta veidošanā un uzvelt vainu par valsts finansiālo stāvokli. Atgādinām, ka budžetu Latvijā apstiprina likumdevējs, bet Satversmes tiesas kompetencē ir uzraudzīt, lai tā veidošanas procesā būtu ievēroti tiesiskuma kritēriji.