Satversmes tiesa uzsāk pieredzes apmaiņas projektu ar Moldovas Konstitucionālo tiesu

12.10.2021.

Satversmes tiesa uzsāk pieredzes apmaiņas projektu “Moldovas Konstitucionālās tiesas juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana”. Projekta ietvaros Satversmes tiesas darbinieki un eksperti attālināti vadīs vairākus vebinārus, lai stiprinātu Moldovas Konstitucionālās tiesas kapacitāti.  

Projekta mērķis ir sekmēt Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesnešu un juristu profesionālās zināšanas un stiprināt tiesas spējas konsekventi veikt konstitucionālo ekspertīzi, tostarp arī piemērojot starptautiskās cilvēktiesību normas un tiesu praksi cilvēktiesību ierobežojumu tiesiskuma izvērtēšanā. Pieredzes apmaiņas projekts tiks īstenots divos posmos, un tas noslēgsies novembra beigās. Projekta pirmajā posmā vebināros piedalīsies Moldovas Konstitucionālās tiesas juristi, savukārt projekta otrajā posmā tiks organizēti vebināri Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Vebināros plānotas mācību lekcijas un apaļā galda diskusijas par konstitucionālo tiesu darba organizācijas jautājumiem un cilvēktiesību ierobežojuma izvērtēšanas metodoloģijas izmantošanu. Projektu vada Satversmes tiesas padomniece Elīna Podzorova.

Projekta pirmajā dienā, 12. oktobrī, norisināsies vebinārs par Satversmes tiesas lomu Latvijas Republikas konstitucionālajā iekārtā un aktuāliem Satversmes tiesas darba organizācijas un judikatūras jautājumiem. Projekta otrajā dienā plānots vebinārs par Satversmes tiesas kolēģiju kompetenci un organizāciju, kā arī pieteikumu pieņemamības kritērijiem. Projekta pirmā posma vebināriem lekcijas gatavo Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs un konstitucionālo tiesību eksperte Alla Spale.

Turpmākajā projekta posmā norisināsies vairāki vebināri par Satversmes tiesas procesu, nolēmumu sagatavošanu, tiesību normu interpretācijas metožu izmantošanu un Eiropas un starptautisko tiesību normu piemērošanu.

Satversmes tiesai ir ilgstoša un cieša sadarbība ar Moldovas Konstitucionālo tiesu. Jau 2019. gadā Satversmes tiesa sadarbībā ar Ārlietu ministriju īstenoja projektu, kas bija vērsts uz Moldovas Konstitucionālās tiesas kapacitātes stiprināšanu. Projekta pirmajā kārtā tika apmācīti vairāki tiesas juristi, bet otrajā – četri Moldovas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesneši.

Pieredzes apmaiņas projekts tiek īstenots ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu par valsts budžeta programmas 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” līdzekļiem.