Satversmes tiesa uzklausa vairākas pieaicinātās personas un izsludina pārtraukumu lietā par Solidaritātes nodokļa likuma normām

06.09.2017.

2017. gada 6. septembrī Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja skatīt lietu Nr. 2016‑14‑01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”.

Satversmes tiesa uzsāka tiesas sēdi, turpinot iztaujāt pieaicināto personu − Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieces nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos konsultanti Dainu Robežnieci. Tiesas sēdes laikā Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja arī vairākas citas pieaicinātas personas: finanšu ministri Danu Reiznieci – Ozolu, bijušo finanšu ministru Jāni Reiru, bijušo Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētaju Kārli Šadurski, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesību politikas jautājumos Lailu Medinu, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecāko eksperti Sandru Rucku, Latvijas Bankas padomes locekli Edvardu Kušneru, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridisko padomnieci Gitu Gailīti. Satversmes tiesa uzsāka uzklausīt pieaicināto personu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu, kurš nākamajā tiesas sēdē turpinās atbildēt uz tiesas un lietas dalībnieku jautājumiem.

Satversmes tiesa turpinās lietas izskatīšanu 2017. gada 19. septembrī plkst. 10:00. Tiesas sēde notiks Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Dalība tiesas sēdē

Interesentus, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu paula.pece@satv.tiesa.gov.lv.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem dalībai tiesas sēdē jāpiesakās, rakstot uz e-pastu ketija.strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lūgums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2016-14-01