Satversmes tiesa un Vācijas vēstnieks Latvijā Kristians Helts vizītē pārrunā sadarbību starp Latvijas un Vācijas tiesām

25.04.2022.

Šodien, 25. aprīlī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina tikās ar Vācijas vēstnieku Latvijā Kristianu Heltu (Christian Heldt). Tikšanās laikā tika pārrunāta sadarbība starp abu valstu konstitucionālajām tiesām tiesiskuma stiprināšanā un pieredzes apmaiņā.

Priekšsēdētājs Aldis Laviņš akcentēja: “Sadarbība tiesību jomā starp Latvijas un Vācijas konstitucionālajām tiesām ir spēcīga un balstīta uz kopējām vērtībām. Mūsu tiesām nepieciešams turpināt dialogu par demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanu Eiropas Savienībā. Tiesiskums ir vienīgā demokrātijas garantija.”

Abas puses pārrunāja līdzšinējo sadarbību starp Satversmes tiesu un Vācijas Federālo konstitucionālo tiesu. Puses uzsvēra, ka Latviju un Vāciju vieno izpratne par konstitucionālajām vērtībām un konstitucionālo lomu šo vērtību aizsardzībā.

Puses bija vienisprātis par to, ka demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā ir svarīga sabiedrības, it īpaši jaunatnes informēšana par konstitucionālajām vērtībām. Vienlaikus puses tikšanās laikā uzsvēra, ka ilgtspēja, pamattiesību aizsardzība un informācijas tehnoloģijas ir jautājumi, kas ir aktuāli konstitucionālo tiesu dienas kārtībās.

Vizītes laikā priekšsēdētājs Aldis Laviņš iepazīstināja Vācijas vēstnieku ar 2022. gadā paredzētajiem Satversmes tiesas starptautiskajiem pasākumiem, tostarp septembrī paredzēto Eiropas konstitucionālo tiesu konferenci Rīgā.

Vācijas vēstnieks Latvijā Kristians Helts Satversmes tiesā iepriekš viesojās 2021. gadā.

Foto: Satversmes tiesa.