Satversmes tiesa un Latvijas vēstnieks Moldovā Uldis Mikuts pārrunā Latvijas un Moldovas konstitucionālo tiesu sadarbību tiesiskuma stiprināšanā

25.01.2023.

Vakar, 24. janvārī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesas administrācijas vadītāja Marika Laizāne-Jurkāne un Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs tikās ar Latvijas vēstnieku Moldovā Uldi Mikutu. Tikšanās laikā tika pārrunāta sadarbība un pieredzes apmaiņa starp abu valstu konstitucionālajām tiesām tiesiskuma stiprināšanā.

Abas puses īpaši izcēla Satversmes tiesas un Ārlietu ministrijas īstenoto projektu Moldovas Konstitucionālās tiesas kapacitātes stiprināšanai rezultātus. Projektu ietvaros Satversmes tiesas darbinieki vadīja vebinārus par konstitucionālo tiesu lomu demokrātiskā tiesiskā valstī, tiesas darba organizāciju, Satversmes tiesas judikatūru un citiem aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem.

Puses bija vienisprātis, ka ir būtiski turpināt abu valstu konstitucionālo tiesu sadarbību, lai veicinātu pamattiesību aizsardzību un stiprinātu tiesiskumu.

Priekšsēdētājs Aldis Laviņš vēstnieku iepazīstināja ar svarīgākajām Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības aktualitātēm un pasākumiem. Satversmes tiesas priekšsēdētājs kā sevišķi nozīmīgu starptautiskās sadarbības aktualitāti izcēla Satversmes tiesas apstiprināšanu Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja sastāvā, kur tā turpmāk pārstāvēs visu Eiropas konstitucionālo tiesu intereses.

 

No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Latvijas vēstnieks Moldovā Uldis Mikuts. Foto: Satversmes tiesa.