Satversmes tiesa turpmāk pārstāvēs visas Eiropas konstitucionālās tiesas Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Birojā

06.10.2022.

Šodien, 6. oktobrī, Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences kongresa ietvaros notika Ģenerālās asamblejas sēde, kurā Satversmes tiesa tika apstiprināta Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja sastāvā, kur tā pārstāvēs visu Eiropas konstitucionālo tiesu intereses.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš: “Satversmes tiesas saime gadu gaitā rūpīgi kopj starptautiskās sadarbības tradīcijas un tic, ka tās sniedz būtisku pienesumu tiesiskuma attīstībai. Mēs esam pārliecināti, ka Pasaules Konstitucionālās justīcijas konference ir stratēģiski nozīmīgs forums, kas veicina visas pasaules konstitucionālo tiesu dialogu. Satversmes tiesai dotais pilnvarojums šīs organizācijas Birojā pārstāvēt visas Eiropas konstitucionālo tiesu intereses apliecina uzticēšanos tām vērtībām, kuras mēs aizstāvam savā darbībā.”

Satversmes tiesas apstiprināšana Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja sastāvā ir nozīmīgs brīdis Latvijas konstitucionālo tiesību attīstības vēsturē.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.