Satversmes tiesa turpinās izskatīt lietu par normu, kas atceļ lauksaimnieku priekšlaicīgās pensionēšanās atbalsta mantošanu, tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

15.12.2016.

Satversmes tiesa 2017. gada 31. janvārī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu Nr. 2016‑04‑03 „Par Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 187 „Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1002 „Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments „Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.–2006. gadam””” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam” tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Šā gada 15. novembrī tiesa sāka skatīt lietu rakstveida procesā. Tiesa secināja, ka nepieciešams rīkot tiesas sēdi ar lietas dalībnieku piedalīšanos, lai noskaidrotu lietā iesaistīto personu viedokļus, kā arī uzklausītu papildus pieaicinātās personas.

Saistītā lieta: 2016-04-03