Satversmes tiesa turpina lietu izskatīšanu un nodrošina tiesas darba nepārtrauktību

22.12.2020.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, no 21. decembra līdz 11. janvārim valstī ārkārtējās situācijas laikā ieviesti pastiprināti epidemioloģiskās drošības pasākumi un pulcēšanās ierobežojumi. Satversmes tiesa veic nepieciešamās darbības, lai novērstu riskus tiesas darbinieku un apmeklētāju veselībai. Satversmes tiesa pielāgojusi darba kārtību, lai iespēju robežās strādātu attālināti, nodrošinot tiesas darba nepārtrauktību.

“Šogad Satversmes tiesa ir apliecinājusi, ka spēj pielāgot darbu sarežģītiem apstākļiem un pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas arī ārkārtējās situācijas laikā. Apstiprinu, ka arī šobrīd pieteikumi tiek saņemti un apstrādāti. Lietu sagatavošana un izskatīšana notiek likumā noteiktajos termiņos. Satversmes tiesa strādā, lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu aizskarto tiesību aizsardzību,” uzsvēra Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova.

Satversmes tiesa aicina potenciālos pieteikumu iesniedzējus, lietas dalībniekus un pieaicinātās personas saziņai ar tiesu izmantot tikai elektroniskās saziņas iespējas vai arī ievietot dokumentus pastkastē, kas atrodas pie tiesas vārtiem.

Foto: Satversmes tiesa

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un pieaugošo Covid-19 izplatību, Satversmes tiesas svinīgā sēde par godu tiesas gada atklāšanai, kas bija plānota 2021. gada 7. janvārī, tiek pārcelta uz 2021. gada 4. februāri. Informācija par svinīgās sēdes norisi tiks publicēta, kad tuvosies notikuma datums.

Janvārī un februārī plānotās tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos un dialoga pasākumi notiks attālināti, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un pulcēšanās ierobežojumus. Tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos arī turpmāk varēs vērot tiešraidē tiesas Youtube kanālā. Aicinām sekot līdzi informācijai tiesas mājaslapā www.satv.tiesa.gov.lv un Twitter kontā @Satv_tiesa.

Jautājumu gadījumā saziņai aicinām izmantot šo kontaktinformāciju:

– saziņai par dokumentu iesniegšanu un dokumentu apriti lūgums zvanīt pa tālruni +371 67210274 vai elektroniski rakstīt tiesa@satv.tiesa.gov.lv;

– saziņai par lietas materiāliem lietas dalībniekus lūdzam zvanīt pa tālruni +371 67830739 vai elektroniski rakstīt tiesa@satv.tiesa.gov.lv;

– plašsaziņas līdzekļu pārstāvju saziņai ar tiesu lūgums zvanīt +371 26200580, rakstīt Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv.