Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāks lietas par Solidaritātes nodokļa likuma normām izskatīšanu, kas ierosināta pēc vairāku fizisku personu pieteikumiem

31.08.2017.

2017. gada 5. septembrī Satversmes tiesa uzsāks lietas Nr. 2016-14-01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam” izskatīšanu.

Satversmes tiesa lietu Nr. 2016-14-01 izskatīs tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Tiesas sēde notiks 5. septembrī plkst. 10:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Informācija par lietu Nr. 2016-14-01 pieejama šeit.

Dalība tiesas sēdē

Interesentus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830749, 26200580.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lūgums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2016-14-01