Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās skatīt lietu par Solidaritātes nodokļa likuma normām, kas ierosināta pēc vairāku juridisku personu pieteikumiem

16.10.2017.

Otrdien, 17. oktobrī, plkst. 9:00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās skatīt lietu Nr. 2016‑16‑01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Satversmes tiesa tiesas sēdē uzklausīs un izjautās pieaicināto personu pārstāvjus lietā: biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu, biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” Sociālās drošības ekspertu Pēteri Leiškalnu un Dr. oec. Kārli Ketneru.

Tiesas sēde notiks Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Dalība tiesas sēdē

Interesentus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lūgums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru pirms tiesas sēdes sākuma.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības, tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos tiek ierakstītas, līdz ar to vēlāka ierašanās vai jebkāda cita veida trokšņa izraisīšana tiesas sēdes laikā var traucēt ierakstu. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2016-16-01